Istraživačke jedinice

1. Novi funkcionalni materijali

2. Fotonika i kvantna optika

3. Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama

4. Fizika i tehnologija ionskih snopova

Comments are closed