Članovi

Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (IRB):

mario.stipcevic Dr. sc. Mario Stipčević, znanstveni savjetnik na IRB-u, voditelj istraživačke jedinice CEMS-Fotonika. Ekspertiza i teme istraživanja: novih principi i uređaji za generiranje kvantno spregnutih parova fotona, kvantna kriptografija i kvantna komunikacija, biomimetičko računanje, kvantna slučajnost, holografija u uvjetima niske razine svjetla, kvantna kontekstualnost, diodni laseri i detektori fotona.
Dr. sc. Martin Lončarić, znanstveni suradnik na IRB-u. Znanstveno-istraživačke aktivnosti su mu u polju fotonike (plazmonika, optička i strukturna svojstva nanočestica plemenitih metala, metal-dielektrik kompozita i optičkih tankoslojnih sustava te primijenjena kvantna optika). Sudjelovao je u nizu projekata razvoja i proizvodnje optičkih i optoelektroničkih uređaja i instrumentacije s primjenama u znanosti, medicini te za potrebe obrane i nacionalne sigurnosti. Ima veliko iskustvo u pružanju ekspertiza, mjerenja i ispitivanja iz područja optike i fotonike subjektima iz gospodarstva.
Dr. sc. Budimir Kliček, znanstveni suradnik na IRB-u. Provodi znanstveno-istraživačke aktivnosti u polju fizike neutrina, te primjene fotonskih detektora u tome polju. Voditelj je IRB grupe Horizon 2020 projekta ESSnuSB, te predstavnik IRB-a na eksperimentima ENUBET i JUNO.
Dipl. ing. Anton Radman, stručni suradnik na Institutu Ruđer Bošković. Diplomirao je elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Na Institutu Ruđer Bošković radi od 2003. godine. Radi na projektiranju elektroničkih sklopova i tiskanih veza za optoelektroničke sustave, projektiranju sklopova na FPGA platformama, razvoju sklopova i programske podrške za povezivanje računala i mjernih uređaja. Radio je na razvoju medicinske instrumentacije za fotodinamičku terapiju i dijagnostiku (uređaji MediLED) i implementaciji automatizacije upravljanja i kontrole sustava za naparavanje optičkih tankih slojeva.
Mag. phys. Matej Peranić, asistent na IRB-u. Znanstveno-istraživačke aktivnosti iz područja primjenjene kvantne optike.
Željko Samec, tehnički suradnik na IRB-u na poslovima projektiranja i izrade optomehaničkih sustava s višegodišnjim iskustvom rada u optičkoj industriji na poslovima vođenja proizvodnje naočalnih leća i tankih filmova te u obrambenoj industriji.
Mateja Batelić, student volonter na IRB-u. Znanstveno-istraživačke aktivnosti iz područja kvantne optike.

Institut za Fiziku, Bijenička 46, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (IF):

Dr. sc. Nazif Demoli, znanstveni savjetnik na IF-u. Voditelj Laboratorija za koherentnu optiku na IF-u i voditelj HRzz projekta “Holografija i interferometrija u uvjetima niske razine svjetla”. Njegov rani rad bio je u području optičkog prepoznavanja uzoraka s posebnim interesom za projektiranje i optimizaciju složenih korelacijskih filtara, kao i njihova izvedba pomoću prostornih modulatora svjetla. Njegovi istraživački interesi uključuju: holografiju (klasičnu, digitalnu i kvantnu) i interferometriju (lasersku i holografsku).
Dr. sc. Hrvoje Skenderović, viši znanstveni suradnik na IF-u. Njegove istraživačke aktivnosti uklučuju: femtosekundnu lasersku spektroskopiju, direktno lasersko pisanje ultrakratkim pulsevima, koherentna kontrola pomoću femtosekundnih pulseva, fotoluminescencija tankih slojeva i digitalna holografija. Posjeduje certifikat Certified Labview Associate Devoloper (CLAD).
Denis Abramović, MSc, asistent na IF-u. Njegovi istraživački interesi uključuju istraživanje fundamentalnih kvantnih pojava i njihova primjena, interferometriju i holografiju.

Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, HR-51000 Rijeka, Hrvatska

Prof. dr. sc. Marin Karuza je izvanredni profesor na Sveučilištu u Rijeci i voditelj Laboratorija za nelinearnu i kvantnu optiku. Njegovi glavni istraživački interesi su astro fizika i kvantna optika. Područja ekspertize su: optika napose Fabry-Perot optički rezonatori, interferometrija, rezonatori, kontrolne petlje i LabVIEW.

Humboldt University, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Njemačka:

Dr. Sc. Mladen Pavičić, Znanstveni savjetnik. Ekspertiza: kvantna informatika, kvantno računarstvo, kvantna kriptografija, kvantni kontekstualni modeli, generiranje Kochen-Specker-ovih skupova, generiranje i manipuliranje spregnutih fotona.

Comments are closed