Članovi

1.Laboratorij za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala, IRB: voditelj laboratorija: M. Ivanda, M. Gotić, G. Štefanić, V. Mohaček Grošev  (znanstveni savjetnici),  D. Ristić, H. Gebavi (viši znanstveni suradnici), A. Šarić, A. Maksimović, (znanstveni suradnici), L. Mikac (znanstvena suradnica), Vlatko Gašparić, Nikola Baran (doktorandi), J. Forić (tehničar), aktivni znanstvenici u mirovini: D. Risović i S. Lugomer (znanstveni savjetnici), Matea Raić, Kamran Syed (doktorandi)

2.Laboratorij za sintezu novih materijala, IRB: S. Krehula (viši znanstveni sur.), Ž. Petrović (znanstveni sur.),  M. Marciuš (stručni suradnik), IRB emeritus: S. Musić (znanstveni savjetnik).

3.Laboratorij za tanke filmove, IRB: voditelj laboratorija M. Mičetić (viši znanstveni sur.), T. Car (znanstveni sur.), tehničar,  aktivni znanstvenik u mirovini: N. Radić (znanstveni savjetnik).

4.Laboratorij za sintezu i kristalografiju funkcionalnih materijala, IRB: voditelj laboratorija J. Popović, I. Đerđ (viši znanstveni sur.),  M. Vrankić (znanstvena suradnica).

5.Članovi drugih laboratorija IRB-a:  Nikola Biliškov (viši znanstveni sur.), Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva;  T. Jurkin  (viša znanstvena suradnica) Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju

6.Končar – Institut za elektrotehniku d.d.: direktor instituta S. Marijan (znanstveni suradnik), D. Vrsaljko (viši asistent), T. Karažija (znanstveni novak), V. Đurina (znanstveni novak).

7.Institut za fiziku: voditelj grupe D. Starešinić (viši znanstveni suradnik), aktivni znanstvenik u mirovini: M. Očko (znanstveni savjetnik).

8.Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zavod za fiziku: voditelj zavoda O. Gamulin (izvanredni profesor), S. Dolanski-Babić (docent), K. Serec (viši  znanstveni asistent), M. Škrabić (viši znanstveni asistent).

 

Comments are closed