Projekti

A. Aktivni znanstveno istraživački projekti članova za period 2015-2017

1) „Metal-Hydride Organic Frameworks (HOF) – new solids for gas adsorption and separation“ SCOPES projekt (Swiss National Science Foundation, SNSF), 2016-2018, voditelj: J. Popović
2) “Acrobatics of molecular crystals-thermosalient materials for new actuators”, HRZZ 2017-2020, voditelj: Ž. Skoko (PMF), participant: J. Popović
3) “Novel metal organic systems with oxalate and quinonic ligands for advanced application” HRZZ 2016-2019, voditelj: K. Molčanov (IRB), participant: J. Popović, M. Vrankić
4) „Development of Photocatalytic Polymer Nanocomposites for Wastewater Treatment (DePoNPhoto)“, HRZZ 2016-2019, voditelj: Z. Hrnjak Murgić, participant: M Žic.
5) Mira Ristić: Nastajanje i svojstva 1D nanostruktura a-Fe2O3 dopiranih odabranim metalnim kationima, Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ, IP-2016-06-8254, 2017-2021.
6) Mira Ristić: Nanostrukturni željezovi oksidi za primjene u zaštiti okoliša i energetici, hrvatsko-kineski bilateralni projekt:, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH. 2018-2019
7) Mira Ristić: Dizajn nanočestica ferita za primjene u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Hrvatsko-mađarski bilateralni projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH. 2017-2018
8) HAZU, ‘Površinski pojačano Ramanovo raspršenje za razvoj biokemijskih senzora’, 2015, voditelj Hrvoje Gebavi
9) HAZU , Interactions of flavonols myricetin and myricitrin with model membranes: spectroscopic, microscopic and nanomechanic study, 2015, voditelj Danijela Vojta
10) HAZU , “Manganatni spineli: novi anodni materijali za litij-ionske baterije”, 2015, voditelj Jasminka Popović,
11) MZOS, “High performance batteries via utilization of spinel anode materials” 2015-2017, South University of Science and Technology of China (Prof. dr. sc. Alan Ng), bilateralni projekt s Kinom, voditelj Jasminka Popović
12) MZOS, “Modificirana sol-gel metoda sinteze kompleksnih kvaternarnih metalnih oksida koji sadrže volfram s netrivijalnim magnetskim ili/i električnim svojstvima” Bilateralni projekt s Institut für Mineralogie und Kristallographie, Universität Wien (prof. T. Djordjevic), 2015-2016, voditelj Igor Đerđ.
13) HRZZ: Nano-networks of Quantum Dots in Glasses: From Self-assembly to Energy Conversion and Hydrogen Storage, 2014-2018, voditelj Maja Buljan
14) HRZZ: Nastajanje i svojstva 1D nanostruktura a-Fe2O3 dopiranih odabranim kationima metala: HrZZ -IP-2016-06-8254, (Voditelj: M. Ristić)
15) 2016-2017. “Self-assembled porous nano-networks: filter membranes for gasses and liquids”, 2017 (Voditelj: M. Buljan) Funding source: Hamag BICRO.
16) Nanostrukturni željezovi oksidi za primjene u zaštiti okoliša (nanostructured iron oxides for the applications in environmental protection), MZOŠ-hrvatsko-srpski bilateralni projekt, 2016-2017 (Voditelj: M. Ristić)
17) Nano/mikrostruktura, optička i magnetska svojstva dopiranih elektroispredenih vlakana a-Fe2O3 i ZnO, MZOŠ – hrvatsko austrijski bilateralni projekt, 2016-2017 (Voditelj: M. Ristić)
18) Sveučilišna potpora za 2016. godinu pod naslovom “Biosenzor za vibracijsku analizu tankih filmova DNA temljen na SERS i SEIRA spektroskopiji“ (Voditelj: O. Gamulin)
19) Sinteza i karakterizacija nanočestica i nanovlakana željezovih oksida i njihova primjena u katalizi za zaštitu okoliša (Synthesis and characterization of iron oxide nanoparticles and nanofibers and their application in environmental catalysis), MZOŠ – hrvatsko kineski bilateralni projekt 2015-2017 (Voditelj: M. Ristić)
20) 2016-2017: G. Štefanić – glavni istraživač na hrvatsko-slovenskom znanstveno-istraživačkom projektu pod nazivom “Priprava visokoučinkovitih cirkonijevih biokeramika za dentalnu primjenu”
21) 2015-2016: G. Štefanić – glavni istraživač na hrvatsko-francuskom bilateralnom projektu: “Impact of surface defects in yttria-stabilized zirconia on catalytic oxidation of carbon monoxide”; Program “Cogito” Partnerstvo Hubert Curien
22) Tanja Jurkin sudjeluje na hrvatsko-srpskom bilateralnom projektu “Radiolitička degradacija nekih lijekova u razrijeđenim vodenim otopinama” (2016. –2017.) (bilateralna suradnja s Vinčom)
23) „Novi materijali za pohranu energije“, HRZZ PKP-2016-06-4480, voditelj dr. sc. Ivan Halasz svibanj 2017. – svibanj 2019.
24) Hrvatsko-srpska bilateralna suradnja „Amonnijev boran i njegovi derivati za kemijsku pohranu vodika u čvrstom stranju“, voditelj dr. sc. Jasmine Grbović Novaković (Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd) i dr. sc. Nikola Biliškov; 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2017.
25) „Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske kemije“- voditelj Igor Djerdj (2017.-2020.) / istraživački projekt HRZZ.
26) „Nanostrukturni hibridi LaCoO3 kao vrlo efikasni elektrokatalizatori“ – voditelj Igor Djerdj (2017.-2018.) / MZO – DAAD.
27) „Modificirana sol-gel metoda sinteze kompleksnih kvaternarnih metalnih oksida koji sadrže volfram s netrivijalnim magnetskim ili/i električnim svojstvima“ – voditelj Igor Djerdj (2016.-2017.) / MZO – OeAD (Austrija).
28) “Hibridne silicijske nanostrukture za senzore”, Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ projekt broj: IP-2014-09-7046, voditelj Mile Ivanda, 2015-2019.
29) „Centar izvrsnosti za nove materijale i senzore – IJ Novi funkcionalni materijali”, Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, voditelj Mile Ivanda, 2014-2019.
30) Ugovor za istraživanje SiC tankih poluvodičkih filmova s tvrtkom Crodux plin d.d., voditelj Mile Ivanda, 2016-2019.
31) Ugovor za istraživanje tekućih smjesa sa tvrtkom CEI Microelectronics d.o.o., voditelj Mile Ivanda, 2015-2016.
32) Ugovor za istraživanje razvoja nanostrukturiranih plinskih senzora sa tvrtkom Institut za elektrotehniku u Končaru d.d. voditelj Mile Ivanda, 2014-2019.
33) „Solution chemistry routes towards multiferroic materials with perovskite structure“ – voditelj Igor Djerdj (2017.-2019.) / Hrvatska – Mađarska.
34) “Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore”, projekt ko-financiran od strane Hrvatske vlade i Europske Unije preko Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program za konkurentnost i koheziju (KK.01.1.1.01.0001)“, 2017-2022, voditelj Mile Ivanda.

Comments are closed