Nagrada za najbolje postersko priopćenje

Doktorand Matej Peranić iz istraživačke jedinice Fotonika i kvantna optika Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore dobio je priznanje za najbolje postersko priopćenje na 4. Simpoziju studenata doktorskih studija PMF-a koje se održalo u Zagrebu 28. veljače 2020. godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed