Participation on “1st Physics or Physicists (P4P) Students Conference”

Studentica diplomskog studija fizike Mateja Batelić sudjelovala je na “1st Physics or Physicists (P4P) Students Conference” koja se održala od 3. do 6. listopada u Skopju. Na konferenciji je prezentirala rad napravljen u sklopu istraživačke jedinice Fotonika i kvantna optika Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore pod nazivom “Neuronal pulse computing”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed