Sudjelovanje na Humboldt-Kolleg skupu u Zagrebu

Doktorand Matej Peranić te studentica fizike Mateja Batelić sudjelovali su na Humboldt-Kolleg skupu naziva “Science and educational challenges facing Europe in the next decade” koji se održao u organizaciji Kluba hrvatskih humboldtovaca, uz suorganizaciju Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti tijekom 10. i 11. listopada u Zagrebu. Svoje radove napravljene u sklopu istraživačke jedinice Fotonika i kvantna optika Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore su predstavili posterima pod nazivima Experimental generation of quantum entanglement and testing fundamentals of quantum physics i Improved circuits for a biologically-inspired random pulse computer.

Bookmark the permalink.

Comments are closed