Sudjelovanje na 7. međunarodnoj konferenciji OPTICS-2019 i nagrada za najbolje usmeno izlaganje

Na 7. međunarodnoj konferenciji Optika i njene primjene (OPTICS-2019, http://www.ift.uni.wroc.pl/~optics2019/) koja se održala od 20. do 24. rujna u Jerevanu, Armenija sudjelovao je član istraživačke jedinice Fotonika i kvantna optika Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore, doktorand Matej Peranić. Za svoju prezentaciju pod nazivom “The source of polarization entangled pairs of photons and testing Bell’s inequality” dobio je nagradu za najbolje studentsko usmeno izlaganje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed