Objavljen rad u časopisu Applied Surface Science te prijavljen patent

Znanstvenici Laboratorija za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala IRB-a, doktorand Vlatko Gašparić mag. phys., dr. sc. Davor Ristić, dr. sc. Hrvoje Gebavi i dr. sc. Mile Ivanda objavili su u prestižnom časopisu Applied Surface Science (IF: 6.182) rad pod naslovom “Resolution and signal enhancement of Raman mapping by photonic nanojet of a microsphere”.

Fizičari objavili rad u časopisu Applied Surface Science te prijavili patent

U radu se po prvi puta primijenilo svojstvo tzv. fotonskog nanomlaza za pojačanje rezolucije i signala mapiranja u Ramanovoj spektroskopiji pomoću mehanički učvršćene mikrosfere, a konstruirana izvedba učvršćene mikrosfere prijavljena je i kao patent.

Ramanova spektroskopija nezaobilazna je metoda karakterizacije tvari u laboratoriju i na terenu, no zbog malog udarnog presjeka Ramanovog raspršenja, odziv je vrlo slabog intenziteta. Stoga su razvijene brojne metode pojačanja ove spektroskopske tehnike, od kojih je među najnovijima metoda koja koristi fotonski nanomlaz mikrosfere.

Fotonski nanomlaz (photonic nanojet – PNJ) izrazito je uzak i intenzivan snop svjetlosti koji nastaje uslijed obasjavanja dielektrične mikrosfere laserskim snopom ili ravnim valom svjetlosti. PNJ je zadobio pozornost znanstvenika od 2004. godine i našao je primjenu u raznim područjima. Da bi se iskoristio kao metoda pojačanja Ramanovog raspršenja pod mikroskopom, mikrosfere odgovarajućeg materijala i veličine potrebno je dovesti na površinu uzorka koji se istražuje te fokusirati upadni laserski snop iz mikroskopskog objektiva odgovarajuće širine i valne duljine kroz mikrosferu na uzorak.

Mikrosfere se deponiraju na uzorak kapanjem na podlogu, čime se njihove lokacije ne mogu kontrolirati. Međutim, na taj način moguće je prikupiti spektre samo izoliranih lokacija uzorka točno ispod mikrosfera.

Rad fizičara predstavlja novi pristup i izvedbeno rješenje u kontroliranju lokacije mikrosfere, na način da se mikrosfera pričvrsti na vrh stanjenog optičkog vlakna koje je stabilizirano drugim, okomito pričvršćenim stanjenim vlaknom, a pozicija se regulira mikropozicijskim podijima.

doktorand Vlatko Gašparić mag. phys., dr. sc. Davor Ristić, dr. sc. Hrvoje Gebavi i dr. sc. Mile Ivanda

doktorand Vlatko Gašparić mag. phys., dr. sc. Davor Ristić, dr. sc. Hrvoje Gebavi i dr. sc. Mile Ivanda

Inovacija je nazvana Two stemmed microsphere (TSMS). Korištenjem učvršćenja mikrosfere TSMS izvedbom, izbjegava se onečišćenje uzorka kapanjem tisuća mikrosfera, a mikrosferu je moguće dovesti na bilo koje mjesto na uzorku te održati pod upadnim snopom dok se uzorak pomiče. Drugim riječima, omogućuje se korištenje pojačanja fotonskog nanomlaza za ramansko mapiranje.

Rezultati istraživanja pokazali su tri puta bolju rezoluciju mapiranih površina, te četiri puta jači intenzitet signala spektara korištenjem TSMS-a s kvarcnom mikrosferom promjera 5 µm, u odnosu na isti eksperimentalni postav bez učvršćene mikrosfere. Eksperimentalna saznanja podržana su analitičkim simulacijama, za što su autori razvili računalni program na temelju Generalizirane Lorenz-Mie teorije upada laserske gausijanske zrake na mikrosferu. TSMS inovacija, te povezane varijante kontroliranja mikrosfere, prijavljene su i kao patent Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

Navedeni rezultati otvorili su novi put na području mapiranja u Ramanovoj spektroskopiji, čime je stvoren temelj za daljnje usavršavanje i usvajanje TSMS inovacije, kao i drugih inovacija za kontroliranje mikrosfere i upotrebe fotonskog nanomlaza.

Izravna foto-kapacitivna neurostimulacija organskim pigmentima

Lokalizirana stimulacija neurona na siguran i učinkovit način važna je u istraživanjima kao i za terapijske svrhe. Trenutno dostupna rješenja utemeljena na mikro- i nano-elektrodama, kao i na platformama za dostavu iona za električnu komunikaciju s neuronima dovela su do bioelektroničkih terapija, te otvorila novi prozor istraživanja u neuro-znanostima. Bitno ograničenje ovoga pristupa je potreba dovođenja električnog signala žicama do elektroda na mjestu neurostimulacije. Motivacija za bežičnim pristupom do mjesta stimulacije dovela je do optogenetičkih pristupa, za što je nužno genetski modificirati ciljane neurone za ekspresiju svjetlosno osjetljivih ionskih kanala. Konvencionalni pristupi rješavanju problema bežičnog dovođenja signala koji ne uključuje genetsku modifikaciju uključuju foto-električnu stimulaciju u kojoj su silicijeve sunčeve ćelije mikrometarskih dimenzija vezane sa elektrodama za pobudu neurona. Ova rješenja koriste se u kliničkoj primjeni kao umjetne mrežnice koje se ugrađuju slijepim pacijentima sa oštećenim fotoreceptorima u mrežnici.

Elektroda za izravnu fotokapacitivnu stimulaciju a) i d) raspodjela električnog potencijala oko elektrode izrađene od b) organskih pigmenata p-tima (H2PC) i n-tipa (PTCDI). c) Energijski dijagram elektrode, e) shematski prikaz rada elektrode.

Novi pristup električnoj pobudi neurona dolazi iz Laboratorija za organsku elektroniku sa Sveučilišta u Linköpingu u Švedskoj. Znanstvenici u grupi prof.dr. Erica Glowackog, u kojoj kao poslijedoktorand sudjeluje i član CEMS-a Vedran Đerek, predstavili su novi pristup foto-električnoj pobudi neurona kod koje se koriste tanki slojevi organskih poluvodiča – jeftinih pigmenata kakvi se koriste u kozmetici i industriji boja (Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.201707292). Ovi pigmenti predstavljaju razred novih funkcionalnih materijala koji su stabilni u fiziološkim uvjetima, pa ih nije potrebno zaštititi od utjecaja vode enkapsulacijom. Priroda pobude u potpunosti je kapacitivna, što znači da aktivni materijali – pigmenti – ne sudjeluju u kemijskim reakcijama tijekom pobude, stoga je uređaj trajan i ne može unijeti štetne tvari u organizam. Princip rada pokazali su suradnici iz grupe dr. Hanein iz Izraela na modelu slijepih pilećih mrežnica, gdje je in-vitro demonstrirana neurostimulacija neurona mrežnice.

Za izračun trodimenzionalne distribucije električnog potencijala oko foto-kapacitivne pobudne elektrode korišten je softverski paket Robin Hood Solver, što je omogućio jedan od autora paketa, Ruđerovac dr. Predrag Lazić. Uspješan iskorak CEMS-a u bioelektroničkom smjeru uz upotrebu novih funkcionalnih materijala može biti motivacija za buduća istraživanja u kojim bi bilo moguće koristiti i do sada razvijene i istraživane materijale u okvirima CEMS-a.

Foto: Thor Balkhed, LiU
Ilustracija preuzeta iz članka (https://doi.org/10.1002/adma.201707292).

[SEMINAR] Glass based structures fabricated by rf-sputtering

Dr. Alessandro Chiasera (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fotonica e Nanotechologie) će održati predavanje naslova: “Strukture na bazi stakla proizvedene pomoću Rf-sputteringa”. Predavanje će obuhvaćati opis proizvodnje jednodimenzionalnih fotoničkih kristala pomoću rf-sputteringa te njihovu karakterizaciju u vidu prostorno ovisne luminiscencije navedenih fotoničkih struktura i njihova lasiranja. Predavanje će biti održano u dvorani “Ivan Supek” u prvom krilu IRB-a u utorak 30.5.2017 u 12h 30 min.

 

[SEMINAR] Kemijska pohrana vodika u kondenziranoj materiji

Pozivamo Vas na predavanje dr.sc. Nikole Biliškova naslova “Kemijska pohrana vodika u kondenziranoj materiji” u srijedu 9.11.2016. u 14 sati u predavaonici I krila IRB-a.

Vodik se kroz zadnjih nekoliko desetljeća razmatra kao efikasan nosilac energije, koji bi unaprijedio efikasnost obnovljivih izvora energije. No, konvencionalnom pohranom vodika u plinskoj i tekućoj fazi osigurava se samo vrlo ograničeni sadržaj energije. Zato se razvija koncept kemisorpcijske pohrane u kondenziranoj materiji kao najefikasniji način pohrane vodika. Poteškoće povezane s razvojem takvih sustava za pohranu vodika učinile su tu problematiku jednom od ključnih suvremenih znanstvenih i tehnoloških izazova pri realizaciji široke upotrebe vodika kao nosača energije u bezugljičnoj „vodikovoj ekonomiji“. Iako je taj problem uglavnom kemijske naravi, pronalazak efikasnih sustava, koji zadovoljavaju sve zacrtane tehnološke potrebe, zahtijeva interdisciplinarni pristup.
Predavač će dati pregled dosadašnjih istraživanja na tom polju, koja se provode u Laboratoriju za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva u kontekstu međunarodnih trendova na tom polju, uz naročit naglasak na najnovije rezultate. Također, bit će izneseni i planovi za budućnost, koji su se dijelom već počeli realizirati.

Priopcenje za javnost povodom opstruiranja financiranja iz EU fondova od strane MZOS-a

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST Zagreb, 7. lipnja 2016.

Otvoreno pismo ministru znanosti, obrazovanja i sporta Predragu Šustaru:

Opstruiranjem financiranja iz EU fondova hrvatskih znanstvenih centara izvrsnosti ugrožava se 50 milijuna eura iz strukturnih fondova i radna mjesta za hrvatske znanstvenike – traži se hitna reakcija ministra Šustara!

Pedeset milijuna eura, upitna radna mjesta za čak tri stotine doktoranada i postdoktoranada, te riskiranje penala od Europske komisije, samo su dio crne statistike koja ozbiljno prijeti Republici Hrvatskoj (RH), a odvija se u sjeni problema s kurikularnom reformom.

Deset znanstvenih centara izvrsnosti proglašenih od strane Ministarstva znanosti obrazovanje i sporta (MZOS) tijekom 2014. i 2015. godine na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, posljednjih su nekoliko mjeseci postalo taocem MZOS-a.

Naime, RH se strateški odredila kroz Operativni program (OP) za financiranje Znanstvenih centara izvrsnosti (2014 – 2020), te se prema Operativnom programu očekuje 50 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) koji bi bili na raspolaganju proglašenim centrima.

Kako bi centri mogli iskoristiti europska sredstva, MZOS je obvezan raspisati natječaj. Prvi indikativni rok za raspisivanje natječaja bio je 31. ožujka, te je pomaknut na 1. lipnja 2016., a natječaj još nije raspisan.

Unatoč brojnim službenim molbama za poštivanjem obveza koje su voditelji Znanstvenih centara izvrsnosti posljednjih mjeseci dostavili ministru Šustaru i premijeru Oreškoviću s upozorenjem da je RH preuzela obvezu te je dužna raspisati planirani natječaj iz strukturnih fondova u sklopu kojih bi se izvršila evaluacija planiranih troškova u okviru pojedinih centara, s današnjim datumom MZOS još uvijek nije aktivirao natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) koji bi omogućio povlačenje čak 50 milijuna eura za Znanstvene centre izvrsnosti. Time se ozbiljno ugrožava realizacija znanstvenih aktivnosti proglašenih ZCI-a i gubitak 50 milijuna eura iz EU te zapošljavanje 300 mladih stručnjaka.

Podsjetimo, MZOS je proglasio Znanstvene centre izvrsnosti iz područja prirodnih, biomedicinskih, biotehničkih i tehničkih znanosti nakon zahtjevnih kriterija javnog natječaja, uključujući opsežne domaće i međunarodne recenzije i intervjue s voditeljima predloženih centara koji su proveli Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. MZOS je potom temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009,63/2011,94/2013, 139/13 i 101/2014 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) proglasilo znanstvene centre izvrsnosti RH, čiji su članovi izvrsni hrvatski znanstvenici, među nositeljima međunarodne prepoznatljivosti hrvatske znanosti.

Proces prijave, vrednovanja i odabira centara trajao je tri godine, a Vlada RH je nakon provedenog postupka recenzija uskladila program centara s nacionalnim prioritetima i oni su u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije (S3). Ovu Strategiju su više od dvije godine izrađivali brojni eksperti iz javnog i privatnog sektora koji se bave istraživanjem i razvojem, te ju je usvojio Hrvatski sabor i Europska komisija za znanost.

Cilj proglašenja centara je bio omogućiti izvrsnim hrvatskim znanstvenicima i institucijama uvjete za vrhunski istraživački rad kroz stabilno i pojačano financiranje te edukaciju mladih znanstvenika i značajan doprinos gospodarstvu RH.

Slijedom navedenog, proizlazi da se nepoštivanjem zadanih obveza od strane MZOS-a te neprovođenjem preuzetih obveza direktno ugrožavaju nacionalni interesi.

Nažalost, jedan od glavnih protivnika ustroja hrvatskih centara izvrsnosti, kao i od strane Europske komisije usvojene pametne specijalizacije (S3) RH, a koja je jedan od glavnih preduvjeta za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova, je pomoćnik ministra za znanost dr. sc. Krešimir Zadro.

Poštovani ministre Šustar, otvorenim pismom javnosti obraćamo Vam se ispred svih Znanstvenih centara izvrsnosti (ZCI) iz područja prirodnih, biomedicinskih, biotehničkih i tehničkih znanosti sa zahtjevom da se javno očitujete o razlozima nepoštivanja odluka Vlade RH i neprovođenju usvojenih programa financiranja hrvatskih centara izvrsnosti iz EU fondova te datumu raspisivanja natječaja kako bi se izbjegao crni scenarij.

Vjerujemo da niste spremni potpuno ignorirati izvrsne hrvatske znanstvene skupine i propustiti priliku da se kroz usvojeni program pametne specijalizacije povuku sredstva u iznosu od 50 milijuna eura iz strukturnih fondova.

U situaciji kad se domaća sredstva za znanost i istraživanje sustavno režu, kad se događa egzodus najboljih mladih obrazovanih stručnjaka, znanstvena istraživanja i inovacije preživljavaju velikim dijelom zbog izvrsnosti istraživačkih skupina i velikih napora znanstvenika u povlačenju sredstva iz programa Europske unije, ovakvo opstruiranje rada Znanstvenih centara izvrsnosti da osiguraju europska sredstva za rad i zapošljavanje stručnog kadra je nedopustivo!

S poštovanjem,
voditelji proglašenih Znanstvenih centara izvrsnosti (STEM područja):

Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore,
Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Dr. sc. Milko Jakšić – Milko.Jaksic@irb.hr
Dr. sc. Mile Ivanda – Mile.Ivanda@irb.hr
Dr. sc. Mario Stipčević – Mario.Stipcevic@irb.hr
Dr. sc. Marko Kralj – mkralj@ifs.hr

Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu,

Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
Akademik prof. dr.sc. Slobodan Vukičević – slobodan.vukicevic@mef.hr
Prof. dr. sc. Davor Ježek – davor.jezek@mef.hr

Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva,
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Prof. dr. sc. Stipan Jonjić – stipan.jonjic@medri.uniri.hr

Znanstveni centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – STIM, Sveučilište u Splitu
Prof. dr. dr. h.c. Vlasta Bonačić-Koutecky – vbk@cms.hu-berlin.de

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, Agronomski fakultet , Sveučilište u Zagrebu
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović – zsatovic@agr.hr

Znanstveni centar izvrsnosti za bioprospecting mora
Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac – Rozelindra.Coz-Rakovac@irb.hr

Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof.dr.sc Hrvoje Buljan – hbuljan@phy.hr
Prof. dr. sc. Pavle Pandžić – pandzic@math.hr

Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju,

Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
Prof. dr. sc. Gordan Lauc – glauc@pharma.hr
Prof. dr. sc. Ines Drenjančević – ines.drenjancevic.peric@mefos.hr

Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Prof. dr. sc. Miloš Judaš – mjudas@hiim.hr

Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

Prof.dr.sc. Sven Lončarić – sven.loncaric@fer.hr
Prof. dr. sc. Ivan Petrović – ivan.petrovic@fer.hr

Priopćenje voditelja proglašenih
            Znanstvenih centara izvrsnosti (STEM područja)             ___________________________________________________________________________________________________

Aktivnosti

Predavanje 9.11.2016. dr.sc. Nikole Biliškova  “Kemijska pohrana vodika u kondenziranoj materiji”

Vodik se kroz zadnjih nekoliko desetljeća razmatra kao efikasan nosilac energije, koji bi unaprijedio efikasnost obnovljivih izvora energije. No, konvencionalnom pohranom vodika u plinskoj i tekućoj fazi osigurava se samo vrlo ograničeni sadržaj energije. Zato se razvija koncept kemisorpcijske pohrane u kondenziranoj materiji kao najefikasniji način pohrane vodika. Poteškoće povezane s razvojem takvih sustava za pohranu vodika učinile su tu problematiku jednom od ključnih suvremenih znanstvenih i tehnoloških izazova pri realizaciji široke upotrebe vodika kao nosača energije u bezugljičnoj „vodikovoj ekonomiji“. Iako je taj problem uglavnom kemijske naravi, pronalazak efikasnih sustava, koji zadovoljavaju sve zacrtane tehnološke potrebe, zahtijeva interdisciplinarni pristup.
20161109_140659 20161109_140711

 

Training School on Raman Spectroscopy at the Ruđer Bošković Institute organised under the  COST Action MP1302 – Nanospectroscopy, September 23-25, 2015

Presentation slides from the Training School on Raman Spectroscopy, from the tutorial lectures held during the Raman School are available here for the Raman School participants. The access password can be obtained from the Raman School organizers:

MP1302-Raman school_Baranovic
MP1302-Raman school_Derek
MP1302-Raman school_Ivanda_1
MP1302-Raman school_Ivanda_2
MP1302-Raman school_Kveder
MP1302-Raman school_Mikac
MP1302-Raman school_Mohacek-Grosev
MP1302-Raman school_Ristic
MP1302-Raman school_Skenderovic

dsc01000dsc01010dsc01014dsc01016dsc01020dsc01029dsc01034dsc01049dsc01050dsc01055img_9168img_9169img_9175j2

dsc00982dsc00990dsc00991

Projekti

2015-2019 “Hybrid Silicon Nanostructures for Sensing”, Croatian Science Foundation, project no.: IP-2014-09-7046.

2014-2019 “New functional materials”, Center of excellence for new materials and sensors, Leader: M. Ivanda, Funding source: Ministry of Science and Technology of Croatia and the Structural Funds of European Union.

COST Training School on Raman Spectroscopy

Sadržaj nije dostupan na hrvatskom For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

COSTCEMS-NFM is organizing the Training School on Raman Spectroscopy for the COST action “Nanospectroscopy” MP1302. The school will take place at the Ruder Boškovic Institute in Zagreb, Croatia, on September 23-25, 2015. Selected topics are historical introduction of the Raman spectroscopy, theory of Raman spectroscopy on molecules and crystals, surface enhanced Raman spectroscopy and applications, Raman spectroscopy of  nanoparticles, Raman scattering on disordered materials, Raman spectroscopy in materials research, Time-resolved techniques with ultrashort pulses in examination of specific vibrational states of matter, application of ESR spectroscopy in probing of vibrational states of disordered materials and practical laboratory courses on Raman spectroscopy. Guest speaker for the school is Prof. Philippe Colomban, UPMC Paris, with the topic “Raman Spectroscopy of advanced materials (fibre, composites, films, ..) for aerospace and energy application”. The preliminary program can be found here. The Training School aims particularly at Early-Stage Researchers. The number of participants for laboratory courses is limited to allow for hands-on training, but the lectures are open to the general public.

UPDATE: Presentation slides, from the tutorial lectures held during the Raman School are available here for the Raman School participants.

APL paper: Enhanced NIR response of nano-silicon/organic hybrid photodetectors

Sadržaj nije dostupan na hrvatskom For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Infrared photodetectors are a major component of many optoelectronic devices used in telecommunications, sensing, and imaging technologies. Long distance telecommunications are enabled by silica optical fibers, where near-infrared (NIR) wavelengths in the range of 1.3–1.6 m are used due to the superior transparency of silica in this range. Heterojunctions between an organic semiconductor and silicon are an attractive route to extending the response of silicon photodiodes into the NIR range, up to 2000 nm. Silicon-based alternatives are of interest to replace expensive low band-gap materials, like InGaAs, in telecommunications and imaging applications. Micro- and nano-structuring of silicon can significantly influence its properties, which can enable enhancement of silicon-based devices by careful nano-scale optimization.

Schematic representations of structured versus planar heterojunctions between silicon and a thin organic semiconductor epilayer

(a) Schematic representations of structured versus planar heterojunctions between silicon and a thin organic semiconductor epilayer. The upper row shows single-step structuring, while hierarchical combinations of different structuring techniques are on the second row. (b) Device schematic of an Al/p-Si/TyP/Al heterojunction device, with the molecular structure of TyP. (c) Band diagram of an Al/p-Si/TyP/Al heterojunction diode under short circuit conditions. The red arrow represents the sub-band gap NIR absorption.

The study “Enhanced near-infrared response of nano- and microstructured silicon/organic hybrid photodetectors“, published by journal Applied Physics Letters (IF 3.569) of the American Institute of Physics, is a result of collaboration of the research groups of prof. Niyazi Serdar Sariciftci, Institute for Organic Solar Cells (LIOS)/Physical Chemistry at the Johannes Kepler University in Linz, Austria and  of dr. Mile Ivanda from CEMS-NFM at Ruđer Bošković Institute in Zagreb, Croatia. The research work was performed by a 5-month visit of V. Đerek to LIOS, Linz and his close collaboration with the LIOS group member Eric Daniel Głowacki. The visit of V. Đerek was supported by the Ernst-Mach-Stipendien granted by the OeAD—Austrian Agency for International Cooperation in Education & Research, financed by BMWF.

The paper reports  on the significant enhancement in NIR photodetector performance afforded by nano- and microstructuring of p-doped silicon (p-Si) prior to deposition of a layer of the organic semiconductor Tyrian Purple (TyP). Heterojunction diodes with the general device structure as shown in Figure (b) were prepared with various nano- and microstructuring methods as shown in Figure (a), with planar devices always being prepared in parallel to provide an “internal” standard for a given set of measurements. A number of well-established techniques was employed to increase the interfacial area of the p-Si/organic junction, both alone and in hierarchical combinations: (1) micropyramids (μ-pyramids) with dimensions ∼10 m; (2) metal-assisted chemically etched (MACE) porous silicon with ∼50–200 nm pores; and (3) electrochemically anodized porous silicon, with pore sizes of 10–1000 nm. It was shown how different silicon structuring techniques, namely, electrochemically grown porous Si, metal-assisted chemical etching, and finally micropyramids produced by anisotropic chemical etching (Si μP), are effective in increasing the NIR responsivity of p-Si/TyPheterojunction diodes.

In all cases, the structured interfaces were found to give photodiodes with superior characteristics as compared with planar interface devices, providing up to 100-fold improvement in short-circuit photocurrent, corresponding with responsivity values of 1–5 mA/W in the range of 1.3–1.6 m. The measurements have shown that this increased performance is neither correlated to optical effects, i.e., light trapping, nor simply to geometric surface area increase by micro- and nanostructuring. The performance enhancement afforded by the structured p-Si/organic diodes is likely caused by a yet unresolved mechanism, possibly related to electric field enhancement near the sharp tips of the structured substrate. The observed responsivity of these devices places them closer to parity with other, well-established, Si-based NIR detection technologies.

The collaboration included a group members from CEMS-NFM, IRB, Zagreb (V. Đerek, M. Marcijuš, M. Ristić and M. Ivanda), from LIOS, Linz (E. D. Głowacki and N. S. Sariciftci) and from Friedrich-Alexander Universität, Energie Campus, Erlangen/Nürnberg (M. Sytnyk and W. Heiss).

SEM images of different nano- and microstructured Si surfaces with a 40-nm TyP epilayer evaporated on top. (a) Porous Si, (b) Si MACE, (c) Si μ-Pyramids, (d) hierarchical Si μ-pyramids/porous Si, (e) hierarchical Si μ-pyramids/MACE, and (f) hierarchical Si μ-pyramids/MACE/porous Si.

SEM images of different nano- and microstructured Si surfaces with a 40-nm TyP epilayer evaporated on top. (a) Porous Si, (b) Si MACE, (c) Si μ-Pyramids, (d) hierarchical Si μ-pyramids/porous Si, (e) hierarchical Si μ-pyramids/MACE, and (f) hierarchical Si μ-pyramids/MACE/porous Si

Znanstveni radovi

Znanstveni radovi  objavljeni u CC časopisima

 1. Bijelić, Mirjana; Liu, Xiang; Sun, Q.; Djurišić Aleksandra; Xie, Mao Hai; M. C. Ng, Alan; Suchomski, Christian; Djerdj, Igor; Skoko, Željko; Popovic, Jasminka. Long cycle life of CoMn2O4 lithium ion battery anodes with high crystallinity. // Journal of materials chemistry A. 3 (2015) ; 14759-14767
 2. Bilalbegović, Goranka; Baranović, Goran. Sulfur-bearing species in molecular clouds. // Monthly notices of the Royal Astronomical Society. 446 (2015) , 3; 3118-3129
 3. Bistričić L., V. Borjanović, M. Leskovac, L. Mikac, G. E. McGuire, O. Shenderova, N. Nunn, Raman spectra, thermal and mechanical properties of poly(ethylene terephthalate) carbon-based nanocomposite films, J. Polym. Res. 22 (2015) 39
 4. Borjanović V., L. Bistričić, I. Pucić, L. Mikac, R.Slunjski, M. Jakšić, G. McGuire, A. Tomas Stanković, O. Shenderova, Proton-radiation resistance of poly(ethylene terephthalate)-nanodiamond-graphene nanoplatelet nanocomposites, J. Mater. Sci. 51 (2016) 1000-1016.
 5. Buljan, Maja; Radić, Nikola; Sancho-Parramon, Jordi; Janicki, Vesna; Grenzer, Joerg; Bogdanović-Radović, Ivančica; Siketić, Zdravko; Ivanda, Mile; Utrobičić, Antonija; Hübner, René; Weidauer, Rene; Vales, Vaclav; Endres, Jan; Car, Tihomir; Jerčinović, Marko; Rosko, Jerko; Bernstrorff, Sigrid; Holy, Vaclav.Production of three-dimensional quantum dot lattice of Ge/Si core-shell quantum dots and Si/Ge layers in an alumina glass matrix. // Nanotechnology. 26 (2015) ; 065602-1-065602-9
 6. Đekić M. , I. Jurić, D. Dominko, A. Salčinović-Fetić, D. Starešinić, K. Biljaković, “Variable range hopping conductivity in nanocrystalline films of K0.3MoO3.“, Thin Solid Films 591 (2015) pp. 210-214, ISSN: 0040-6090, doi: 10.1016/j.tsf.2015.04.008
 7. Đerek, Vedran; Głowacki, Eric Daniel; Sytnyk, Mykhailo; Heiss, Wolfgang; Marciuš, Marijan; Ristić, Mira; Ivanda, Mile; Sariciftci, Niyazi Serdar. Enhanced near-infrared response of nano- and microstructured silicon/organic hybrid photodetectors. // Applied physics letters. 107 (2015) , 8; 083302-1-083302-5
 8. Dong, Chengjun; Xiao, Xuechun; Chen, Gang; Guan, Hongtao; Wang, Yude; Djerdj, Igor. Porous NiO nanosheets self-grown on alumina tube using a novel flash synthesis and their gas sensing properties. // RSC Advances. 5 (2015) , 7; 4880-4885
 9. Đorđević, Tamara; Wittwer, Astrid; Jagličić, Zvonko; Djerdj, Igor. Hydrothermal synthesis of single crystal CoAs2O4 and NiAs2O4 compounds and their magnetic properties. // RSC Advances. 5 (2015) ; 18280-18288
 10. Đurek, Danijel; Prester, Mladen; Drobac, Djuro; Ivanda, Mile; Vojta, Danijela. Magnetic properties of nanoscaled paramelaconite Cu4O3-x (x=0.0 and 0.5). // Journal of magnetism and magnetic materials. 373 (2015) ; 183-187
 11. Fan, Jincheng; Li, Tengfei; Djerdj, Igor. Two-Dimensional Atomic Crystals: Paving New Ways for Nanoelectronics. // Journal of electronic materials. 44 (2015) , 11; 4080-4097
 12. Fan, Jincheng; Li, Tengfei; Heng, Hang; Marković, Berislav; Đerđ, Igor. The Fabrication of ZnO Microrods on Monolayer Graphene and Their Photocatalytic Application. // Acta chimica Slovenica. 62 (2015)
 13. Fominykh, Ksenia; Chernev, Petko; Zaharieva, Ivelina; Sicklinger, Johannes; Štefanić, Goran; Döblinger, Markus; Müller, Alexander; Pokharel, Aneil; Böcklein, Sebastian; Scheu, Christina; Bein, Thomas; Fattakhova-Rohlfing, Dina. Iron-doped nickel oxide nanocrystals as highly efficient electrocatalysts for alkaline water splitting. // ACS Nano. 9 (2015) , 5; 5180-5188
 14. Gebavi H., T. Robin, D. Mechin, M. Ferrari, S. Taccheo. “Photodarkening and photobleaching impact on 1030 nm fiber laser emission”, Journal of Optics 17 (2015) pp. 035603 (4pp), doi: 10.1088/2040-8978/17/3/035603.
 15. Han, Bingqian; Chen, Nan; Deng, Dongyang; Deng, Shaojuan; Djerdj, Igor; Wang, Yude. Enhancing phosphate removal from water by using ordered mesoporous silica loaded with samarium oxide. // Analytical Methods. 7 (2015) ; 10052-10060
 16. Hanžić, Nikolina; Jurkin, Tanja; Maksimović, Aleksandar; Gotić, Marijan. The synthesis of gold nanoparticles by a citrate-radiolytical method. // Radiation physics and chemistry. 106 (2015) ; 77-82
 17. Iida, Yusuke; Akiyama, Kazuhiko; Kobzi, Balázs; Sinkó, Katalin; Homonnay, Zoltán; Kuzmann, Erno; Ristić, Mira; Krehula, Stjepko; Nishida, Tetsuaki; Kubuki, Shiro. Structural analysis and visible light-activated photocatalytic activity of iron-containing soda lime aluminosilicate glass. // Journal of alloys and compounds. 645 (2015) ; 1-6
 18. Ionic liquid- and surfactant-controlled crystallization of WO3 films. // Physical Chemistry Chemical Physics. 27 (2015) ; 18138-18145
 19. Ivkov, Jovica; Salamon, Krešimir; Radić, Nikola; Sorić, Marija. Thermal stability of Al-Mo thin film alloys.// Journal of Alloys and Compounds. 646 (2015); 1109–1115
 20. Jerković, Igor; Tuberoso, Carlo Ignazio Giovanni; Baranović Goran; Marijanović, Zvonimir; Kranjac, Marina; Svečnjak, Lidija; Kuś, Piotr Marek. Characterization of Summer Savory (Satureja hortensis L.) Honey by Physico-Chemical Parameters and Chromatographic / Spectroscopic Techniques (GC-FID/MS, HPLC-DAD, UV/VIS and FTIR-ATR). // Croatica chemica acta. 88 (2015) , 1; 15-22 (
 21. Jurić, Marijana; Pajić, Damir; Žilić, Dijana; Rakvin, Boris; Molčanov, Krešimir; Popović, Jasminka. Magnetic order in a novel 3D oxalate-based coordination polymer {;[Cu(bpy)3][Mn2(C2O4)3]·H2O};n. // Dalton transactions. 44 (2015) ; 20626-20635
 22. Jurkin T. , M. Guliš, G. Dražić, M. Gotić, Synthesis of gold nanoparticles under highly oxidizing conditions, Gold Bulletin. (2016). doi:10.1007/s13404-016-0179-3.
 23. Jurkin T., M. Gotić, G. Štefanić, I. Pucić, Gamma-irradiation synthesis of iron oxide nanoparticles in the presence of PEO, PVP or CTAB, Radiation Physics and Chemistry. (2015). doi:10.1016/j.radphyschem.2015.11.019.
 24. Jurkin, Tanja; Štefanić, Goran; Dražić, Goran; Gotić, Marijan. Synthesis route to δ-FeOOH nanodiscs. // Materials letters. 173 (2016) ; 55-59
 25. Kaper, Helena; Djerdj, Igor; Gross, Silvia; Amenitsch, Heinz; Antonietti, Markus; Smarsly, Bernd.
 26. Kondofersky I., A. Müller, H. K. Dunn, A. Ivanova, G. Štefanić, M. Ehrensperger, C. Scheu, B. A. Parkinson, D. Fattakhova-Rohlfing and T. Bein, “Nanostructured Ternary FeCrAl Oxide Photocathodes for Water Photoelectrolysis “ Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 1860–1867. doi: 10.1021/jacs.5b08040
 27. Kos, K.; Posilović, Hrvoje; Durman, Aleksandar; Ristić, Mira; Krehula, Stjepko. White Encrustation Produced from Deer Antler Phosphate on Prehistoric Ceramics from Podunavlje. // Archaeometry. 57 (2015) , 4; 636-652
 28. Kosović, Marin; Balarin, Maja; Ivanda, Mile; Đerek, Vedran; Marciuš, Marijan; Ristić, Mira; Gamulin, Ozren. Porous Silicon Covered with Silver Nanoparticles as Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Substrate for Ultra-Low Concentration Detection. // Applied spectroscopy. 69 (2015) , 12; 1417-1424
 29. Kosović, Marin; Balarin, Maja; Ivanda, Mile; Đerek, Vedran; Marciuš, Marijan; Ristić, Mira; Gamulin, Ozren; Porous Silicon Covered with Silver Nanoparticles as Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Substrate for Ultra-Low Concentration Detection. // Applied Spectroscopy. 69 (2015) , 12; 1417-1424
 30. Krehula, Stjepko; Ristić, Mira; Kubuki, Shiro; Iida, Yusuke; Fabián, Martin; Musić, Svetozar. The formation and microstructural properties of uniform α-GaOOH particles and their calcination products. // Journal of alloys and compounds. 620 (2015) ; 217-227
 31. Krehula, Stjepko; Ristić, Mira; Kubuki, Shiro; Iida, Yusuke; Kratofil Krehula, Ljerka; Musić, Svetozar. The effects of In3+ doping on the properties of precipitated goethite. // Journal of alloys and compounds. 658 (2016) ; 41-48
 32. Krehula, Stjepko; Ristić, Mira; Kubuki, Shiro; Iidab, Yusuke; Perović, Marija; Fabian, Martin; Musić, Svetozar.Synthesis and microstructural properties of mixed iron–gallium oxides. // Journal of alloys and compounds. 634 (2015) ; 130-141
 33. Li, Qing; Chen, Nan; Xing, Xinxin; Xiao, Xuechun; Wang, Yude; Djerdj, Igor. NiO nanosheets assembled into hollow microspheres for highly sensitive and fast responding VOC sensors. // RSC Advances. 5 (2015) ; 80786-80792
 34. Liu, Xu; Chen, Nan; Han, Bingqian; Xiao, Xuechun; Chen, Gang; Djerdj, Igor; Wang Yude. Nanoparticle cluster gas sensor: Pt activated SnO2 nanoparticles for NH3 detection with ultrahigh sensitivity. // Nanoscale. 7 (2015) , 36; 14872-14880
 35. Liu, Xu; Chen, Nan; Xing, Xinxin; Li, Yuxiu; Xiao Xuechun; Wang, Yude; Djerdj, Igor. A high-performance n-butanol gas sensor based on ZnO nanoparticles synthesized by a lowtemperature solvothermal route. // RSC Advances. 5 (2015) ; 54372-54378
 36. Liu, Xu; Xing, Xinxin; Li, Yuxiu; Chen, Nan; Djerdj, Igor; Wang, Yude. Controllable synthesis and change of emission color from green to orange of ZnO quantum dots using different solvents. // New journal of chemistry. 39 (2015) ; 2881-2888
 37. Lugomer S., laser-matter interactions: inhomogeneous richtmyer-meshkov and rayleigh-taylor instabilities. // Laser and particle beams. 16 (2016) ; 0263-0346
 38. Lugomer, Stjepan; Z. Zolnai; A. L. Tóth; A. Deák; N. Nagy. Ar+ ion irradiation-induced reorganization of colloidal silica nanoparticles in Langmuir-Blodgett monolayers. // Thin solid films. 574 (2015) ; 136-145
 39. Lukowiak A., A. Chiappini, A. Chiasera, D. Ristic, I. Vasilchenko, C. Armellini, A. Carpentiero, S. Varas, G. Speranza, S. Taccheo, S. Pelli, I. K. Battisha, G. C. Righini, W. Strek, M. Ferrari, Sol–gel-derived photonic structures handling erbium ions luminescence, Opt Quant Electron 47,117 (2015).
 40. Mandić, Vilko; Tkalčec, Emilija; Popović, Jasminka; Kurajica, Stanislav; Schmauch, Jorg.Crystallization pathway of sol–gel derived zinc-doped mullite precursors. // Journal of the European Ceramic Society. 36 (2016) ; 1285-1292
 41. Meljanac, Daniel; Juraić, Krunoslav; Plodinec, Milivoj; Siketić, Zdravko; Gracin, Davor; Krstulović, Nikša; Salamon, Krešimir; Skenderović, Hrvoje; Kregar, Zlatko; Šrut Rakić, Iva; Bernstorff, Sigrid, Influence of RF excitation during pulsed laser deposition in oxygen atmosphere on the structural properties and luminescence of nanocrystalline ZnO:Al thin filmsJournal of vacuum science & technology. A. 34 (2016) ; 021514-1-021514-10.
 42. Mikac L., M. Ivanda, V. Đerek, M. Gotić, Influence of mesoporous silicon preparation condition on silver clustering and SERS enhancement, J. Raman Spectrosc. 2016, DOI 10.1002/jrs.4911
 43. Mikac L., Mile Ivanda, Marijan Gotić, Aleksandar Maksimović, Sebastiano Trusso, Cristiano D’Andrea, Antonino Foti, Alessia Irrera, Barbara Fazio, Pietro Giuseppe Gucciardi. Metal Nanoparticles Deposited on Porous Silicon Templates as Novel Substrates for SERS. // Croatica chemica acta. 88(4) (2015); doi:10.5562/cca2769.
 44. Mohaček Grošev V., Vladimir Šoštarić, Aleksandar Maksimović : Raman spectroscopic evidence of low temperature stability of D,L-glycolic and L-(+)-lactic acid crystals, Spectrochimica Acta A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 140 (2015) 35-43 (IF 2.129, Q2)
 45. Novosel, Nikolina; Reissner, Michael; Zadro, Krešo; Pajić, Damir; Jerčinović, Marko; Buljan, Maja; Radić, Nikola. Magnetic properties of nickel nanoparticles embedded in amorphous Al2O3 matrix.// Journal of Physics: Conference Series 568 (Dec 2014) 042022
 46. Peters, Kristina; Zeller, Patrick; Štefanić, Goran; Skoromets, Volodymyr; Němec, Hynek; Kužel, Petr; Fattakhova-Rohlfing, Dina. Water-dispersible small monodisperse electrically conducting antimony doped tin oxide nanoparticles. // Chemistry of materials. 27 (2015) , 3; 1090-1099
 47. Petrović, Željka; Ristić, Mira; Marciuš, Marijan; Sepiol, Bogdan; Peterlik, Herwig; Ivanda, Mile; Musić, Svetozar. Formation of RuO2 nanoparticles by thermal decomposition of Ru(NO)(NO3)3. // Ceramics international. 41 (2015) ; 7811-7815
 48. Petrović, Željka; Ristić, Mira; Musić, Svetozar; Fabián, Martin. Nano/microstructure and optical properties of ZnO particles precipitated from zinc acetylacetonate. // Journal of molecular structure. 1090 (2015) ; 121-128
 49. Petrović, Željka; Ristić, Mira; Musić, Svetozar; Sepiol, Bogdan; Peterlik, Herwig. The formation of ZnO nanoparticles from zinc gluconate. // Ceramics international. 41 (2015) ; 4975-4981
 50. Remenyi, G. Sahling, K. Biljaković, D. Starešinić, J.-C. Lasjaunias, J. E. Lorenzo, P. Monceau, A. Cano, “Incommensurate Systems as Model Compounds for Disorder Revealing Low-Temperature Glasslike Behavior”, Physical Review Letters 114(2015) pp. 195502-1-5, ISSN; 0031-9007, doi: 10.1103/PhysRevLett.114.195502
 51. Ristić D., A. Chiappini, M. Mazzola, D. Farnesi, G. Nunzi-Conti, G.C. Righini, P. Féron, G. Cibiel, M. Ferrari, M. Ivanda, “Whispering gallery mode profiles in a coated microsphere”, The European Physical Journal Special Topics 223 (2014) pp. 1959-1969, ISSN: 1951-6355, doi: 10.1140/epjst/e2014-02239-2.
 52. Ristić D., M. Mazzola, A. Chiappini, A. Rasoloniaina, P. Féron, R. Ramponi, G.C. Righini, G. Cibiel, M. Ivanda, M. Ferrari, “Tailoring of the free spectral range and geometrical cavity dispersion of a microsphere by a coating layer”, Optics Letters 39 (2014) pp. 5173-5176, ISSN: 0146-9592, doi: 0.1364/OL.39.005173.
 53. Ristić D., S. Berneschi, M. Camerini, D. Farnesi, S. Pelli, C. Trono, A. Chiappini, A. Chiasera, M. Ferrari, A. Lukowiak, Y. Dumeige, P. Féron, G.C. Righini, S. Soria, G. Nunzi Conti. “Photoluminescence and lasing in whispering gallery mode glass microspherical resonators”, Journal of Luminescence 170 (2016) pp. 755-760, ISSN: 0022-2313, doi: 10.1016/j.jlumin.2015.10.050.
 54. Ristić D., S. Guddala, A. Chiappini, G. Alombert Goget, A. Lukowiak, R. Ramponi, G. C. Righini, M. Ivanda and M. Ferrari, Thermo optical coefficient of tin-oxide films measured by ellipsometry, J. Appl. Phys. 118, 215306 (2015).
 55. Ristić M., M. Marciuš, Ž. Petrović, M. Ivanda, S. Musić, The Influence of Experimental Conditions on the Formation of ZnO Fibers by Electrospinning, Croatica Chemica Acta 87 (2014) 315–320.
 56. Ristić, Mira; Marciuš, Marijan; Petrović, Željka; Ivanda, Mile; Musić, Svetozar. Formation and characterization of ribbon-like RuO2/Ru fibers. // Materials letters. 156 (2015) ; 142-145
 57. Ristić, Mira; Opačak, Ivana; Štajdohar, Jasenka; Musić, Svetozar. The influence of CTAB and gum arabic on the precipitation of a-FeOOH in a highly alkaline medium. // Journal of molecular structure. 1090 (2015) ; 129-137
 58. Salamon, Krešimir; Radić, Nikola; Bogdanović-Radović, Iva; Očko, Miroslav. Phase map, composition and resistivity of reactively magnetron sputtered and annealed Ta-N films. //Journal of Physics D – Applied Physics. (accepted for publication, 22 Feb 2016)
 59. Šarić A., G. Štefanić, G. Dražić, M. Gotić, Solvothermal synthesis of zinc oxide microspheres, Journal of Alloys and Compounds. 652 (2015) 91–99. doi:10.1016/j.jallcom.2015.08.200.
 60. Šegota, Suzana; Vojta, Danijela; Kendziora, Dania; Ahmed, Ishtiaq; Fruk, Ljiljana; Baranović, Goran. Ligand-Dependent Nanoparticle Clustering within Lipid Membranes Induced by Surrounding Medium. // Journal of Physical Chemistry B. 119 (2015) , 16; 5208-5219
 61. Šegota, Suzana; Vojta, Danijela; Pletikapić, Galja; Baranović, Goran. Ionic strength and composition govern the elasticity of biological membranes. A study of model DMPC bilayers by force- and transmission IR spectroscopy. // Chemistry and Physics of Lipids. 186 (2015) ; 17-29
 62. Selmani, Atiđa; Coha, Ivana; Magdić, Katja; Čolović, Božana; Jokanović, Vukoman; Šegota, Suzana; Gajović, Srećko; Gajović, Andreja; Jurašin, Darija; Dutour Sikirić, Maja, Multiscale study of the cationic surfactants influence on amorphous calcium phosphate precipitation,Crystal engineering communication. 17 (2015) ; 8529-8548
 63. Selmani, Atiđa; Špadina, Mario; Plodinec, Milivoj; Delač Marion, Ida; Willinger, Marc- Georg; Lutzenkirchen, Johannes; Gafney, Harry D.; Redel, Engelbert, An Experimental and Theoretical Approach to Understanding the Surface Properties of One Dimensional TiO2 Journal of physical chemistry. C. 119 (2015), 34; 19729-19742.
 64. Skoko, Željko; Popović, Jasminka; Dekanić, Krešimir.Insight into microstructural development by XBroad program : Case of in-situ formation of the Al–Zn solid solution. // Journal of physics and chemistry of solids. 80 (2015) ; 34-38
 65. Štefanić, Goran; Krehula, Stjepko; Štefanić, Ivka. Phase development during high-energy ball-milling of zinc oxide and iron – the impact of grain size on the source and the degree of contamination. // Dalton transactions. 44 (2015) , 43; 18870-18881 (članak, znanstveni).
 66. Svečnjak, L.; Baranović, G.; Vinceković, M.; Prđun, S.; Bubalo, D.; Gajger, I. T. An approach for routine analytical detection of beeswax dulteration using ftir-atr spectroscopy, Journal of apicultural science 59(2) (2015) 37-49
 67. Svečnjak, Lidija; Bubalo, Dragan; Baranović, Goran; Novosel Hrvoje. Optimization of FTIR-ATR spectroscopy for botanical authentication of unifloral honey types and melissopalynological data prediction. // European food research and technology. 240 (2015) , 6; 1101-1115
 68. Tarle, Zrinka; Attin, Thomas; Marović, Danijela; Andermatt, L.; Ristić, Mira; Tauböck, Tobias T. Influence of irradiation time on subsurface degree of conversion and microhardness of high-viscosity bulk-fill resin composites. // Clinical oral investigations. 19 (2015) , 4; 831-840
 69. Tran Van T., S. Turrell, B. Capoen, Q Lam Vinh, O. Cristini-Robbe, M. Bouazaoui, F. d’Acapito, M. Ferrari, D. Ristic, A. Lukowiak, R. Almeida, L. Santos, C. Kinowski, “Erbium-Doped Tin-Silicate Sol–Gel-Derived Glass-Ceramic Thin Films: Effect of Environment Segregation on the Er3+ Emission”, Science of Advanced Materials 7 (2015) pp. 301-308, ISSN: 1947-2935, doi: 10.1166/sam.2015.2022.
 70. Vojta, Danijela; Horvat, Tomislav; Miljanić, Snežana; Vazdar, Mario. Unraveling the Weak Hydrogen Bonds of Ethynylpyridines and Ethynylbenzene with Trimethylphosphate – A Combined FT-Raman Spectroscopic and Quantum-chemical Study. // Journal of molecular liquids. 218 (2016) ; 499-507
 71. Vojta, Danijela; Kovačević, Goran; Vazdar, Mario. The exploration of hydrogen bonding properties of 2, 6- and 3, 5-diethynylpyridine by IR spectroscopy. // Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy. 136C (2015) , Part C; 1912-1923
 72. Vojta, Danijela; Višnjevac, Aleksandar; Leka, Zorica; Kosović, Milica; Vazdar, Mario.Temperature-induced release of crystal water in the Co, Mo and Pt complexes of N, N- diacetatedithiocarbamate. FTIR spectroscopy and quantum chemical study. // Journal of molecular structure. 1103 (2016) ; 245-253
 73. Zimmermann, Boris; Baranović, Goran; Gembarovski, Dubravka. Experimental and theoretical study of the cation binding properties of macrocyclic dehydrodibenzopyrido[15]annulenes. // Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy. 137 (2015) ; 730-73 

Sudjelovanje na znanstvenim konferencijama

Pozvana predavanja

 1. Lara Mikac, Mile Ivanda, Aleksandar Maksimovica, Marijan Gotić, Tibor Janči, Sanja Vidaček, Development and applications of SERS techniques, MECAME 2015, Zadar, 07.-10.06.2015.
 2. Mikac , V. Đerek , E. D. Głowacki , N. S. Sariciftci , C. D’Andrea , P.G. Gucciardi , S. Trusso , A. Foti, Mile Ivanda, Silicon nanostructuring for advanced applications, 22nd International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique, 2015, Osilnica
 3. Vedran Đerek, Eric Daniel Głowacki, Mykhailo Sytnyk, Wolfgang Heiss, Marijan Marciuš, Mira Ristić, Mile Ivanda, Niyazi Serdar Sariciftci, Nano- and microstructured silicon/organic hybrid near-infrared photodetectors, SPIE Photonics Europe 02.04.2016. do 07.04.2016, Brussels, Belgium
 4. Mile Ivanda, Perspektive razvoja novih tehnologija u Centru izvrsnosti za napredne materijale i senzore , Festival znanosti Sinj, 28.-29. listopad 2015.
 5. Đerek, L. Mikac, E. D. Głowacki, N. S. Sariciftci, M. Ivanda, Silicon nanostructuring for advanced applications, International Workshop on Soft &Complex Matter, Norwegian Academy of Science and Letters, Drammensvegen 78, Oslo, Norway, October 15-16,
 6. Maja Buljan, EMRS-spring meeting 2015, Strasbourg
 7. Maja Buljan, 22nd International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique, 2015, Osilnica
 8. Gajović, Andreja; Plodinec, Milivoj; Šantić, Ana; Iveković, Damir; Macan, Jelena; Haramina, Tatjana; Čeh, Miran; Willinger, Marc. Titania Based Nanostructures for various applications, 3rd Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, 15. – 17. 6. 2015.
 9. Gajović, Andreja; Plodinec, Milivoj; Žagar, Kristina Tomašić, Nenad; Sikirić, Maja. Raman spectroscopy technique and specific applications for study of ceramics, 11th Conference for Young Scientists in Ceramics, 21. – 24. 10. 2015.

 

Usmena i poster priopćenja

 1. Vlasta Mohaček Grošev, Jože Grdadolnik, Dušan Hadži, Evidence of polaron excitations in Raman spectra of oxalic acid dihydrate at low temperatures, XXI Conference on Horizons in Hydrogen Bonding Research, 13.09-18.09.2015. Wroclaw, Poljska.
 2. Vlasta Mohaček Grošev: Razlikovanje polikristaliničnih faza Ramanovom spektroskopijom, Znanstveno-stručni skup o industrijskoj kristalizaciji, Pliva, zagreb, 23.01.2015.
 3. Vlasta Mohaček Grošev, Aleksandar Maksimović, Anita Kvaček, Polona Ropret: Origin of intermolecular interactions determining the structure of hyaluronic acid gel, 2nd Optical Nanospectroscopy Conference, 18.03.-20.03. 2015. Dublin, Irska.
 4. Nuskol, Marko; Bijelić, Mirjana; Mal, Suraj; Popović, Jasminka; Skoko, Željko; Djerdj, Igor. Sol gel synthesis of perovskite quaternary tellurium-containing metal oxides // 29th European Crystllographic Mettong (ECM29), 2015. (poster).
 5. Suraj Mal; Marko Nuskol; Popović, Jasminka; Skoko, Željko; Bijelić, Mirjana; Djerdj, Igor. Synthesis and structural chemistry of cation ordered double perovskite via novel sol-gel route // 29th European Crystllographic Mettong (ECM29), 2015. (poster)
 6. Bijelić, Mirjana; Liu, X.; Suchomski, Christian; Djurišić, Aleksandra, B.; Ng, Alan, M.C.; Xie, M.H.; Popović, Zora; Sun, Q.; Popović, Jasminka; Djerdj, Igor; Skoko, Željko. Nanocrystalline CoMn2O4 as anode material for lithium ion batteries: Effect of structure and microstructure // 29th European Crystllographic Mettong (ECM29), 2015. (poster)
 7. Brkić, Sanja; Popović, Jasminka; Bijelić, Mirjana; Suchomski, Christian; Popović, Zora. Facile route for preparation of nanochristalline ZnMn2O4 ; effect of preparation conditions on structure and microstructure // 29th European Crystllographic Mettong (ECM29), 2015. (poster)
 8. Jurić, Marijana; Androš Dubraja, Lidija; Popović, Jasminka. A heterometallic oxalate compound with square {;Cr2Nb2(μ-O)4}; core as precursor for mixed oxide // 29th European Crystllographic Mettong (ECM29), 2015. (poster)
 9. Popovic, Jasminka; Jurić, Marijana; Pajić, Damir. Tuning a cation distribution and microstructure of CoMn2O4 nanoparticles: structural and magnetic studies // 29th European Crystllographic Mettong (ECM29), 2015. (poster)
 10. Skoko, Željko; Popović, Jasminka; Popović, Dean.Thermosalient shuttle: N ‘-2-propylidene-4- hydroxybenzohydrazide // 29th European Crystllographic Mettong (ECM29), 2015. (poster)
 11. Vrankić, Martina; Popović, Jasminka; Jurić Marijana.Tailoring phase composition and microstructural features of Ba4Nb2O9 polymorphs via thermal decomposition route // 29th European Crystllographic Mettong (ECM29), 2015. (poster)
 12. Popović, Jasminka; Đurišić, Aleksandra; Bijelić, Mirjana; Đerđ, Igor; Popović, Zora; Brkić, Sanja; Skoko, Željko. High performance of CoMn2O4 as an advanced anode material in lithium ion battery // 22nd Conference of the Serbian Crystallographic Society, Book of Abstracts, Smederevo : Serbian Crystallographic Society, 2015. 29-30 (predavanje)
 13. Gebavi, A. Chiasera, M. Ferrari, D. Mechin, T. Robin, S. Taccheo, “Comparison of photodarkening in 1030nm and 1070nm Yb-doped fibre lasers”, Proceedings SPIE 9359 (2015), Optical Components and Materials XII, 935912, doi: 10.1117/12.2081110.
 14. Gajović, Andreja; Plodinec, Milivoj; Grčić, Ivana; Čeh, Miran; Willinger, Marc.Preparation and properties of TiO2 based one dimensional nanostructures decorated by Ag and modified in reduction atmosphere // TO-BE Spring Meeting 2015 University of Aveiro, Book of Abstract / Ferreira, Paula; Fittipaldi, Rosalba (ur.), Aveiro, Portugal: Department of Materials and Ceramic Engineering, University of Aveiro, 2015. 67-67
 15. Plodinec, Milivoj; Gajović, Andreja; Šantić, Ana; Zavašnik, Janez; Čeh, Miran. Increased photoconductivity in BaTiO3/TiO2 composites // PROCEEDINGS 3rd CROATIAN MICROSCOPY CONGRESS with International Participation / Andreja Ambriović Ristov, Andreja Gajović, Igor Weber and Ana Vidoš (ur.).ZAGREB : Ruđer Bošković Institute and Croatian Microscopy Society, 2015. 67-68 (predavanje).
 16. Gajović, Andreja; Plodinec, Milivoj; Macan, Jelena; Haramina, Tatjana; Iveković, Damir; Willinger, Marc, Modified titanate nanotubes for application as nanofillers in polymers // ABSTRACTS 12th Multinational Congress on Microscopy / Kittel, Ágnes (ur.).Eger: Hungarian Academy of Sciences, 2015. 139-140 (predavanje).
 17. Igor Djerdj, Željko Skoko, Željko; Popović, Jasminka. Acrobatics of 4-hydroxy-N’- isopropylidenebenzohydrazide crystal// Book of Abstract Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 205, Herceg Novi, August 31– September 4, 2015 (predavanje).
 18. Popovic, Jasminka; Djerdj, Igor; Skoko, Zeljko; Mal, Suraj; Nuskol, Marko, Brkic, Sanja “Citrate route for the preparation of multiferroic Ba2CoTeO6 material”, Book of Abstract Sol-Gel 2015, 33-34 (2015) Kyoto, Japan, (poster).
 19. Ristić, A. Chiappini, H. Gebavi, V. Đerek, A. Lukowiak, R. R. Gonclaves, S.
 20. Pelli S., G. Nunzi Conti, M. Ivanda, G.C. Righini, G. Cibiel, and M. Ferrari, Spherical Microresonators Coated with a High Refractive Index Coating foPr Different Applications, PIERS Proceedings, 1642 – 1646, July 6-9, Prague, 2015. (predavanje).
 21. Jurkin, „Gamma-irradiation synthesis of iron oxide nanoparticles in the presence of PEO, PVP or CTAB by T. Jurkin, M. Gotić, G. Štefanić, I. Pucić“ , 13th Tihany Symposium on Radiation Chemistry, August 29 – September 03, 2015, Balatonalmádi, HUNGARY. (predavanje).
 22. Đurina, Vedran; Karažija, Tomislav; Čeralinac, Zoran; Đerek, Vedran, Application of Advanced Materials in the Electric Power Industry, 12. savjetovanje HRO CIGRÉ, Šibenik, 8.–11.11.2015, (predavanje).
 23. Lara Mikac, 38. MIPRO, May 25-29, 2015, Opatija, Croatia
 24. Macan, Jelena; Gajović, Andreja; Deluca, Marco; Bermejo, Raul. Porous yttria-stabilized zirconia for bone implants // PROCEEDINGS 3rd CROATIAN MICROSCOPY CONGRESS with International Participation / Ambriović Ristov, Andreja ; Gajović, Andreja ; Weber, Igor ; Vidoš, Ana (ur.). Zagreb : Institut Ruđer Bošković i Hrvatsko mikroskopijsko društvo, 2015. 78-79 , (predavanje).
 25. Plodinec, Milivoj; Gajović, Andreja; Iveković, Damir; Macan, Jelena; Haramina, Tatjana; Willinger, Marc. Study of thermal stability of (3- aminopropyl)trimethoxy silane-modified titanate nanotubes for application as nanofillers in polymers // PROCEEDINGS 3rd CROATIAN MICROSCOPY CONGRESS with International Participation / Ambriović Ristov, Andreja ; Gajović, Andreja ; Weber, Igor ; Vidoš, Ana (ur.). Zagreb : Institut Ruđer Bošković i Hrvatsko mikroskopijsko društvo, 2015. 101-101 (poster).
 26. Đerek, M. Ivanda, BioEl2015 International Winterschool on Bioelectronics – March 1 –7, 2015, Kirchberg in Tirol, Austria (poster)
 27. Đerek, M. Ivanda, 16th International Conference on Thin Films, October 13-16, 2014, Dubrovnik, Croatia (predavanje)
 28. Đerek, M. Ivanda, EMRS Fall 2015, September 15-18, 2015, Warsaw, Poland (dva predavanja)
 29. Đerek, M. Ivanda, Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a, February 26, 2016, Zagreb, Croatia (poster)
 30. Đerek, M. Ivanda, International Symposium for the 80th Birthday of Prof. Alan J. Heeger (Nobelprize for Chemistry 2000) – “Organic electronics in the 21st century”, March 21, 2016, Linz, Austria (poster)
 31. Đerek, M. Ivanda, Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience, 1st Annual Conference of COST MP1401, 12-14 April 2016, Zadar, Croatia (predavanje)
 32. Đerek, M. Ivanda, 16th Joint Vacuum Conference (JVC-16)/14th European Vacuum Conference (EVC-14)/23th Croatian Slovenian International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique, June 6-10, Portorož, Slovenia (predavanje)
 33. Andrea Chiappini, Anna Lukowiak, Iustyna Vasilchenko, Davor Ristic, Simone Normani, Alessandro Chiasera, Brigitte Boulard, Dominik Dorosz, Francesco Scotognella, Alessandro Vaccari, Stefano Taccheo, Stefano Pelli, Gualtiero Nunzi Conti, Roberta Ramponi, Giancarlo C. Righini, Rogeria R. Gonçalves, M. Kamil Abd Rahman, Maurizio Ferrari, “Glass-based confined structures enabling light control”, AIP Conference Proceedings 1657 (2015) pp. 030005-1/8, ISSN: 0094-243X, doi: 10.1063/1.4915155.
 34. Ristic, A. Chiappini, H. Gebavi, V. Derek, A. Lukowiak, R.R. Gonçalves, S. Pelli, G. Nunzi Conti, M. Ivanda, G.C. Righini, G. Cibiel, M. Ferrari, “Spherical Microresonators Coated with a High Refractive Index Coating for Different Applications”, PIERS Proceedings, Progress in Electromagnetics Research Symposium (2015) pp. 1642-1646, ISSN: 1559-9450

 

Znanstveno istraživački projekti članova

 • HRZZ: Hibridne silicijeve nanostrukture za senzoriku, 2015-2019, voditelj projekta Mile Ivanda
 • HRZZ: Nano-networks of Quantum Dots in Glasses: From Self-assembly to Energy Conversion and Hydrogen Storage, 2014-2018, voditelj projekta Maja Buljan
 • HAZU, ‘Površinski pojačano Ramanovo raspršenje za razvoj biokemijskih senzora’, 2015, voditelj projekta Hrvoje Gebavi
 • HAZU , Interactions of flavonols myricetin and myricitrin with model membranes: spectroscopic, microscopic and nanomechanic study, 2015, voditelj projekta Danijela Vojta
 • HAZU , “Manganatni spineli: novi anodni materijali za litij-ionske baterije”, 2015, voditelj projekta Jasminka Popović,
 • MZOS, “High performance batteries via utilization of spinel anode materials” 2015-2017, South University of Science and Technology of China (Prof. dr. sc. Alan Ng), bilateralni projekt s Kinom, voditelj projekta Jasminka Popović
 • MZOS, “Modificirana sol-gel metoda sinteze kompleksnih kvaternarnih metalnih oksida koji sadrže volfram s netrivijalnim magnetskim ili/i električnim svojstvima” Bilateralni projekt s Institut für Mineralogie und Kristallographie, Universität Wien (prof. T. Djordjevic), 2015-2016, voditelj projekta Igor Đerđ. 

   Ostalo

  1. Organizacija konferencije MECAME 2015, Zadar, 07.-10.06.2015., Mira Ristić, Stjepko Krehula, Svetozar Musić, Željka Petrović
  2. savjetovanje HRO CIGRE, Šibenik, 08.-11.11.2015, Mira Ristić
  3. Organizacija škole Training School on Raman Spectroscopy u okviru COST action MP1302 Nanospectroscopy, 23.09.-25.09.2015, Zagreb (http://www.cost-nanospectroscopy.eu/trainingschool-raman.html) te održana predavanja za 20 polaznika iz Europe. Predavači iz CEMS/NFM: Mile Ivanda, Vlasta Mohaček Grošev, Goran Baranović, Vedran Đerek, Lara Mikac.
  4. COST Action MP1401 ‘Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience ‘ (www.aflaser.eu). Hrvoje Gebavi, podpredsjednik (engl.‘Vice – chairs’). Uvrštavanje Hrvatske u projekt za prvu radnu grupu ‘Materials, Fibres, Components and Technology’ unutar navedene akcije.
  5. Organizacija COST Action MP1401 susreta ‘Annual Conference and 2nd MC meeting’ u Hrvatskoj, Zadar 12-15.4.2016. (www.aflaser.eu/annual-conference-and-2nd-mc-meeting/), Hrvoje Gebavi, Davor Ristić, Mile Ivanda
  6. COST Action MP140, sudjelovanje na brojnim COST susretima (Brisel, Dresden, Budimpešta), Hrvoje Gebavi, Davor Ristić, Mile Ivanda
  7. COST Action MP1302, Second Annual Conference on Optical Nanospectroscopy, sudjelovanje na brojnim COST susretima (Dublin, Tuebingen), Mile Ivanda, Vlasta Mohaček Grošev, Lara Mikac
  8. COST Action BM1401: Raman-based applications for clinical diagnostics, sudjelovanje na COST susretu u Firenci, Vlasta Mohaček Grošev
  9. Training School on Nanomaterials Characterization, March 14-16, 2016, University of Bialystok, Bialystok, Poland, Lara Mikac

   

  Popularizacija znanosti,  predavanja/Otvoreni dan IRB

  1. Vlasta Mohaček Grošev: „Svjetlosna Ramanova spektroskopija za rano otkrivanje bolesti“, Festival znanosti, Tehnički muzej Zagreb 20. 04. 2015.
  2. Vlasta Mohaček Grošev: „Kako nam molekule mirišu“, predavanje u Hrvatskom farmaceutskom društvu 15. 10. 2015.
  3. Vlasta Mohaček Grošev: „Spektroskopija molekula i tajna mirisa“, Laboratorij za molekulsku fiziku IRB, 13. 06. 2015.

   

  Knjige (poglavlja, uredništva)

   

  Radić, Nikola; Eisenmenger-Sittner, Cristoph; Erdelyi, Zoltan: Panjan, Peter (editors): Selected papers from 16th International Conference on Thin Films, October 13-16, 2014, Dubrovnik, Croatia// Thin Solid Films, Volume 591, Part B (2015)