Testiran inovativni senzor tamne energije – KWISP

Jedna od još neriješenih zagonetki moderne fizike je svakako ono a sastavu Svemira. Danas smatramo da je oko 5% Svemira sačinjeno od uobičajne tvari kakvu nalazimo svuda naZemlji, dok je ostatak, 95% sačinjeno od tamne tvari i energije. Tamna tvar čini 25% Svemira, dok tamna energija čini ostatak od oko 70%. Naše poznavanje tamnih dijelova Svemira je vrlo slabo. One su prvenstveno uvedene sa ciljem usklađivanja opažanja sa teoretskim modelima. Tako je tamna energija uvedena da bi se objasnilo opaženo povećavanje brzine širenja Svemira. Jedan od predloženih mehanizama je postojanje skalarnog polja koje bi trebalo biti na neki način zasjenjeno da bi njegovo postojanje bilo u skladu sa Općom teorijom relativnosti i rezultatima potraga za “petom silom” na Zemlji. Jedna od mogućnosti je mehanizam u kojem je efektivna masa ovisna o gustoći tvari koja ih okružuje. U slučaju da postoji čestice “kameleoni” mogu biti proizvedene i na Suncu te opažene na Zemlji sa odgovarajućim senzorom. Opažanje počiva na činjenici da čestice koje udaraju u odgovarajuću površinu prenose linearnu količinu gibanja na istu te stvaraju pritisak zračenja odnosno silu koja pomiče površinu iz ravnotežnog položaja.

CERN_Courier

Takav senzor je izgrađen i testiran u suranju sa laboratorijem za optiku talijanskog nacionalnog instituta za nuklearnu fiziku (INFN), gdje je bio i smješten prije nego je prenesen u konačni postav u CERNu što je i zabilježeno u CERN Courieru (vidi sliku). Osjetni element je tanka membrana od silicijevog nitrida koja se nalazi u središtu Fabry – Perotove optičke šupljine. Opažajuči promjene u rezonantnoj frekvenciji šupljine moguće je opaziti male pomake membrane uzrokovane pritiskom zračenja. Uporaba takvog senzora u eksperimentima gdje se želi opaziti tamna energije je vrlo zanimljiva iz razloga što omogućava direktno opažanje sprege čestica “kameleona” sa materijom. Osjetljivost i metoda kalibracije se dani u članku objavljenom u časopisu Physics of the Dark Universe (faktor odjeka 8.57).

Aktivnosti

Predavanje 9.11.2016. dr.sc. Nikole Biliškova  “Kemijska pohrana vodika u kondenziranoj materiji”

Vodik se kroz zadnjih nekoliko desetljeća razmatra kao efikasan nosilac energije, koji bi unaprijedio efikasnost obnovljivih izvora energije. No, konvencionalnom pohranom vodika u plinskoj i tekućoj fazi osigurava se samo vrlo ograničeni sadržaj energije. Zato se razvija koncept kemisorpcijske pohrane u kondenziranoj materiji kao najefikasniji način pohrane vodika. Poteškoće povezane s razvojem takvih sustava za pohranu vodika učinile su tu problematiku jednom od ključnih suvremenih znanstvenih i tehnoloških izazova pri realizaciji široke upotrebe vodika kao nosača energije u bezugljičnoj „vodikovoj ekonomiji“. Iako je taj problem uglavnom kemijske naravi, pronalazak efikasnih sustava, koji zadovoljavaju sve zacrtane tehnološke potrebe, zahtijeva interdisciplinarni pristup.
20161109_140659 20161109_140711

 

Training School on Raman Spectroscopy at the Ruđer Bošković Institute organised under the  COST Action MP1302 – Nanospectroscopy, September 23-25, 2015

Presentation slides from the Training School on Raman Spectroscopy, from the tutorial lectures held during the Raman School are available here for the Raman School participants. The access password can be obtained from the Raman School organizers:

MP1302-Raman school_Baranovic
MP1302-Raman school_Derek
MP1302-Raman school_Ivanda_1
MP1302-Raman school_Ivanda_2
MP1302-Raman school_Kveder
MP1302-Raman school_Mikac
MP1302-Raman school_Mohacek-Grosev
MP1302-Raman school_Ristic
MP1302-Raman school_Skenderovic

dsc01000dsc01010dsc01014dsc01016dsc01020dsc01029dsc01034dsc01049dsc01050dsc01055img_9168img_9169img_9175j2

dsc00982dsc00990dsc00991

Manipulacija makroskopskih uzoraka nano-strukturiranog grafena

Nano-naborani grafen je strukturno modificirani grafen sa širokim rasponom mogućih primjena koje uključuju senzore, elektrode, optoelektroniku, spintroniku i straintroniku. U članku objavljenom u časopisu Carbon 96 (2016) 243, I. Šrut Rakić i M. Kralj s Instituta za fiziku, zajedno s D. Čapetom (PMF) i M. Plodinecem (IRB) pokazali su da je moguće sintetizirati makroskopske grafenske uzorke s dobro definiranom uniaksijalnom modulacijom na vicinalnoj metalnoj površini, te takav grafen transferirati na dielektričnu podlogu ne gubeći pritom njegovu nano-naboranu strukturu.

Transfer schematics

Slika 1. (a)-(d) Shematski prikaz koraka u proceduri transfera grafena. (e) Fotografija Ir(332) kristala pokrivenog monoslojem grafena nakon što je uzorak izvađen iz ultravisokog vakuuma. (f) Fotografija eksperimentalnog postava za “bubbling” transfer. (g) Slika uzorka s optičkog mikroskopa (x80 povećanje) tijekom “under-potential” tretmana. Slika u umetku pokazuje povećano područje označeno s crnim pravokutnikom gdje je vidljiva interkalacijska fronta označena strelicom. (h) Fotografija grafena nakon transfera na Si/SiO2.

Strukturno modificirani grafen je nedavno došao u fokus istraživanja kao materijal koji obećava proširivanje spektra mogućih grafenskih primjena. Ključno obilježje takvih sistema je zakrivljenost grafena koju tipično slijedi i prisustvo naprezanja. Naprezanje ima značajan utjecaj na grafensku elektronsku strukturu, vodljivost, optički odgovor te čak i na spinski transport, što se, koristeći naborani grafen, može iskoristiti za izradu ciljanih optoelektroničkih, spintroničkih ili generalno naprezanjem omogućenih elektroničkih sklopova (straintronika). Osim toga, svojstva naboranog grafena mogu se iskoristiti za razne senzore, elektrode, premaze te čak i za pohranu vodika. Važno je stoga moći napraviti uređaje i sklopove bazirane na naboranom grafenu sa dobro definiranom uniaksijalnom, 1D, periodičnom modulacijom. Ključ u izradi takvih sklopova leži u mogućnosti sinteze i transfera strukturno modificiranog grafena na željenu podlogu od interesa.

SPM karakterizacija

Slika 2. (a) – (d) AFM topografije snimljene na nekoliko područja na uzorku. (e) Fourierov transformat slike 2.(c) koji potvrđuje 1D uređenje s periodičnošću od 67 nm. (f) AFM linijski profil koji odgovara zelenoj liniji na slici (d). Slika u umetku pokazuje pojednostavljeni model presjeka nabora korišten za račun naprezanja.

U ovom radu pokazano je da je moguće narasti periodički nano-naborani grafen na skali od nekoliko milimetara koristeći prestrukturiranu podlogu stepenastog Ir(332). Autori su transferirali takav 1D modulirani grafen na Si/SiO2 podlogu koristeći prilagođenu metodu transfera zvanu “bubbling” (Slika 1). Ključno otkriće nakon transfera došlo je iz karakterizacije uzorka mikroskopom atomskih sila (AFM) gdje su pokazali da je grafen zadržao svoju originalnu periodičnu, 1D, naboranu strukturu (Slika 2). Prisustvo uniaksijalnog naprezanja je dodatno potvrđeno prilagodbom Ramanove spektroskopije za polarizirana mjerenja gdje se laserska polarizacija kontrolirano rotira u odnosu na makroskopski smjer nabora u grafenu. Pri tome je moguće razlučiti napregnuti i nenapregnuti smjer u grafenu (Slika 3).

Raman karakterizacija

Slika 3. (a) Raman spektar uzorka grafena na Si/ SiO2 snimljen koristeći nepolarizirano lasersko svjetlo. (b) Shematski model Raman mjerenja s polariziranim laserskim svjetlom. Crna strelica označava smjer laserske polarizacije dok plava označava smjer grafenskih nabora. (c) Polarni prikaz pozicije 2D vrha u odnosu na kut polarizacije lasera. (d) Raman spektar grafenskog 2D vrha za dva kuta laserske polarizacije međusobno pomaknutih za 90°.

Način pripremanja naboranog grafena na željenoj podlozi, predstavljen u ovom članku, može se smatrati kao metoda pečata gdje se prvo grafen strukturira izborom adekvatne podloge za rast te se potom prenese na bilo koju drugu podlogu, stvarajući tako uređaj za željenu primjenu. Sama procedura transfera je brza i rezultira grafenom s uniformnim smjerom nabora, pri čemu je veličina dobivenog grafena ograničena jedino veličinom korištene podloge kristala iridija. Prednost u korištenju stepeničastog Ir leži u tome da taj sustav nudi poželjnu mogućnost kontrole periodičnosti nabora i orijentacije grafena naspram smjera nabora, te osigurava da je grafen uvijek debeo samo jedan atomski sloj. Sve to je iznimno važno za potencijalne primjene.

Ovaj rad čini značajno postignuće za CEMS u smislu međuinstitutske suradnje i upotrebe grafena na velikoj skali.

Development of the MeV SIMS with sub micron resolution

The MeV secondary ion mass spectrometry (SIMS) technique is based on a concept being developed already in 1974, when the first publications about the desorption of molecular ions using fission fragments from 252Cf source (plasma desorption mass spectrometry – PDMS) appeared. In 2008, group of prof. J. Matsuo from Kyoto University started to use MeV ions from ion beam accelerator accompanied by a time of flight (TOF) mass spectrometer. Comparison to the keV energy ions (used in conventional SIMS), showed significant suppression of fragmentation and simultaneously enhancement the secondary ion yield, which is in particular evident for higher mass molecules (100-1000 Da).
In 2012, Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS) setup was constructed and installed at the RBI microbeam beam line as a result of bilateral Croatian – Japan project “Enhanced molecular imaging by focused swift heavy ions”. In attempt to make this technique widely accepted, RBI group performed numerous tests of its applicability to biomedical problems, cultural heritage studies and materials science. Presentely, this work is supported by three international projects on MeV SIMS: ITN Marie Curie SPRITE project on MeV SIMS, UKF project “Study of modern paint materials and their stability using MeV SIMS and other analytical techniques“ and IAEA CRP project “Development of molecular concentration mapping techniques using MeV focused ion beams”.

2D distribution of Na, K, and lipids in CaCo-2 cell. A STIM image (density distribution) is also presented, together with an optical image and TOF-SIMS spectrum.

2D distribution of Na, K, and lipids in CaCo-2 cell. A STIM image (density distribution) is also presented, together with an optical image and TOF-SIMS spectrum.

2D distribution of Na, K, and lipids in CaCo-2 cell. A STIM image (density distribution) is also presented, together with an optical image and TOF-SIMS spectrum.
2D distribution of Na, K, and lipids in CaCo-2 cell. A STIM image (density distribution) is also presented, together with an optical image and TOF-SIMS spectrum.
In the case of biomedical applications it is important to perform molecular mapping at the subcellular level. However, the beam spot size of the existing MeV TOF-SIMS systems, which is typically several microns, is too large and has to be reduced. In order to improve the lateral resolution of the focussed beam, the trigger for the TOF – START was replaced with a timing signal provided by a silicon charged particle detector used for Scanning Transmission Ion Microscopy (STIM). By using a trigger signal from detector instead of the bunching the ion microbeam, significant reduction of the object and collimator slit openings was enabled, leading to the reduction of the ion beam spot size (down to 300 nm). Altogether, due to the well-defined submicron beam focus and the high sensitivity, molecular imaging of a single cell at a sub-cellular level has been for the first time achieved by MeV TOF-SIMS as well. Results of this work has been recently published in Applied Physics Letters: Z. Siketić, I. Bogdanović Radović, M. Jakšić, M. Popović Hadžija, M. Hadžija, Submicron mass spectrometry imaging of single cells by combined use of mega electron volt time-of-flight secondary ion mass spectrometry and scanning transmission ion microscopy. In addition, the leading author of the APL paper Zdravko Siketić, presented this work by invited talk at the 13th International Symposium on Radiation Physics held in September in Beijing, China.

Response of the graphene and gallium nitride to swift heavy ion irradiation

Irradiation of flat solid surface by swift heavy ions can result in the formation of nanoscale surface features like hillocks or craters. These remnants of ion impacts called ion tracks can be observed directly using atomic force microscopy (AFM). Within the research unit Ion Beam Physics and Technology, we have demonstrated in two recently published papers that swift heavy ion beams are versatile tool for nanostructuring graphene and GaN.

Monolayer graphene after exposure to grazing incidence swift heavy ion irradiation (a) 84 MeV Ta, (b) 23 MeV I, (c) 15 MeV Si

Monolayer graphene after exposure to grazing incidence swift heavy ion irradiation (a) 84 MeV Ta, (b) 23 MeV I, (c) 15 MeV Si

In the work “Nanostructuring graphene by dense electronic excitation”, published in Nanotechnology (journal IF = 3.821) we reported detailed investigation of graphene response to the swift heavy ion irradiation in a wide range of energies. It was demonstrated that medium scale accelerator facilities like the one at the RBI can be used successfully for nanostructuring graphene (Figure 1.). By choosing appropriate ion beam irradiation parameters, not only graphene can be pierced, thus producing nanoscale pores within it, but also different kind of defects can be introduced into it in a controlled manner. The study was done in a collaboration with scientists from Germany (Universities Duisburg-Essen, Ulm and Jena), France (GANIL ion accelerator facility in Caen) and RBI (M. Karlušić, M. Jakšić).

In the work “Response of the GaN to energetic ion irradiation: conditions for ion track formation” published in J. Phys. D: Appl. Phys. (journal IF = 2.721) and featured on the journal cover page, we reported results of our investigations regarding swift heavy ion irradiation of wurzite GaN surface, and showed for the first time that grazing incidence small angle X-ray scattering (GISAXS) can be utilized for analysis of such irradiated surface (Figure 2.).

Irradiated GaN surface at IRRSUD, GANIL with 92 MeV Xe, Θ = 1°, Φ = 100/μm2 (a) AFM image and GISAXS spectra taken at different azimuthal angles with respect to orientation of the surface ion tracks: 0° (b), 2° (c), 10° (d).

Irradiated GaN surface at IRRSUD, GANIL with 92 MeV Xe, Θ = 1°, Φ = 100/μm2 (a) AFM image and GISAXS spectra taken at different azimuthal angles with respect to orientation of the surface ion tracks: 0° (b), 2° (c), 10° (d).

coverIn contrast to previous works where nanohillocks were found within the surface ion track, morphology of 92 MeV Xe ion tracks consist of both nanohillocks and nanoholes. For lower energy irradiation using 23 MeV I, ion tracks consist only of nanoholes. In addition, TOF-ERDA measurements showed significant loss of nitrogen during irradiation and opens up the question of the composition of ion tracks. The study was done by the team of scientists from the RBI ion accelerator facility (M. Karlušić, M. Buljan, Z. Siketić, M. Jakšić, B. Šantić), in collaboration with colleagues from GANIL ion accelerator facility (Caen, France), HZDR (Dresden, Germany), Elettra synchrotron (Trieste, Italy) and Universities Duisburg-Essen and Ulm (Germany).

Projekti

Projekti

9. Feasibility Study for employing the uniquely powerful ESS linear accelerator to generate an intense neutrino beam for leptonic CP violation discovery and measurement (ESSnuSB), voditelj za Hrvatsku B. Kliček, Ug. br.  777419 (H2020), potpisan 22.11.2017., početak projekta 01.01.2018. Financiran kroz Horizon 2020.

8. “Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore“, voditelji M. Jakšić, M. Ivanda, M. Kralj i M. Stipčević. Financiran kroz European structural and investment funds (ESIF), MSE ugovor Br. KK.01.1.1.01.0001.

7. COST action CA15139 – Combining forces for a novel European facility for neutrino-antineutrino symmetry-violation discovery (EuroNuNet), Action chair: Dr Marcos Dracos (IN2P3 Strasbourg, France), Management Committee Member: Dr Budimir Kliček (Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia)

6. “Quantum entanglement for ultra-secure communications (Kvantno sprezanje za ultra-sigurne komunikacije)“, Voditelji: Dr. Mario Stipčević, (CEMS-IRB, Zagreb, Croatia) and Prof. dr. Rupert Ursin (IQOQI, Vienna, Austria). Trajanje: 2016-2017 (2 godine).

5. “Holography and interferometry under weak illumination (Holografija i interferometrija u uvjetima niske razine svjetla)” HrZZ – IP-2014-09-7515, 01.05.2015. – 30.04.2019. Leader: Nazif Demoli, Institute of Physics (IFS). Associates: Hrvoje Skenderović (IF), Davorin Lovrić (IF), Jadranko Gladić (IF), Mario Rakić (IF), Mario Stipčević (RBI), Ognjen Milat (IF), Mladen Pavičić, Denis Abramović (IF), Marin Karuza (University of Rijeka).  Područje istraživanja: Optička fizika.

4. “TRANSHOW1 Prijenos znanja“, voditelj M. Lončarić

3. COST Action MP1406 – Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics (MultiscaleSolar), Action Chair: Dr James Connolly (Génie électrique et électronique de Paris), Management Committee Member: Dr Martin Lončarić, (Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia)

2. “ICT COST Action IC1306 Cryptography for Secure Digital Interaction“, Voditelj: Prof. Claudio Orlandi (Aarhus University, Denmark), Coordinator for Croatia: Dr. Mario Stipčević, Ruđer Bošković Institute.

1. “ICT COST Action CA15220 Quantum Technologies in Space“, Leader: Prof. Angelo Bassi (University of trieste, Italy), Coordinator for Croatia: Dr. Mario Stipčević, Ruđer Bošković Institute.

Projekti

2015-2019 “Hybrid Silicon Nanostructures for Sensing”, Croatian Science Foundation, project no.: IP-2014-09-7046.

2014-2019 “New functional materials”, Center of excellence for new materials and sensors, Leader: M. Ivanda, Funding source: Ministry of Science and Technology of Croatia and the Structural Funds of European Union.

Projekti

HRZZ: Ion Beam Induced Changes in Crystaline Materials (MIOBICC), 2014-2018, Voditelj projekta Stjepko Fazinić

HRZZ: Nuclear structure and reactions – experiments towards the neutron drip line, 2014-2018, Voditelj projekta, Suzana Szilner

HRZZ: Nano-networks of Quantum Dots in Glasses: From Self-assembly to Energy Conversion and Hydrogen Storage, 2014-2018, Voditelj projekta, Maja Buljan

EU H2020 project EuroFusion, 2014-2018, Voditelj projekta za IRB, Tonči Tadić

EU H2020 project AIDA – Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators, 2015-2019, Voditelj projekta za IRB, Stjepko Fazinić

EU H2020 ERA Chair project PARADESEC – Expanding Potential in Particle and Radiation Detectors, Sensors and Electronics in Croatia, 2015-2020, Voditelj projekta, Neven Soić

NATO SPS project E-SiCure – Engineering silicon carbide for enhanced borders and ports security, 2016-2020, Voditelj projekta, Ivana Capan

IAEA CRP F11020: Development of single ion irradiation techniques and probing the induced changes in SiC and diamond, 2017-2020, Glavni istraživač, Milko Jakšić

IAEA CRP F11019: Development of molecular concentration mapping techniques using MeV focused ion beams, 2014-2018, Glavni istraživač, Zdravko Siketić

ZAVRŠENI PROJEKTI:

EU FP7 project SPRITE – Supporting Postgraduate Research with Internship in industry and Training Excellence – Marie Curie Initial Training Network, 2013-2016, Voditelj projekta za IRB, Milko Jakšić

UKF: Study of modern paint materials and their stability using MeV SIMS and other analytical techniques (2012-2015), Voditelj projekta, Ivančica Bogdanović Radović

IAEA CRP CRO-17051: Radiation hardness of semiconductors and insulators studied by focused ion beam irradiation and IBIC, 2012-2105, Glavni istraživač, Milko Jakšić

IAEA CRP CRO-18227: Environmental protection and monitoring of cultural heritage objects and applied research on structured materials for photo-electric energy conversion, 2014-2017, Glavni istraživač, Stjepko Fazinić

Bilateralni projekt s Njemačkom (MZOS-DAAD), Technische Universitatet Berlin, Micro X-ray Emission Spectroscopy (MIXES), 2015-2016, Glavni istraživač, Stjepko Fazinić

Bilateralni projekt sa Slovenijom, Molecular imaging of biological samples using MeV ions and keV clusters for TOF-SIMS spectrometry, Glavni istraživač, Zdravko Siketić

COST Training School on Raman Spectroscopy

Sadržaj nije dostupan na hrvatskom For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

COSTCEMS-NFM is organizing the Training School on Raman Spectroscopy for the COST action “Nanospectroscopy” MP1302. The school will take place at the Ruder Boškovic Institute in Zagreb, Croatia, on September 23-25, 2015. Selected topics are historical introduction of the Raman spectroscopy, theory of Raman spectroscopy on molecules and crystals, surface enhanced Raman spectroscopy and applications, Raman spectroscopy of  nanoparticles, Raman scattering on disordered materials, Raman spectroscopy in materials research, Time-resolved techniques with ultrashort pulses in examination of specific vibrational states of matter, application of ESR spectroscopy in probing of vibrational states of disordered materials and practical laboratory courses on Raman spectroscopy. Guest speaker for the school is Prof. Philippe Colomban, UPMC Paris, with the topic “Raman Spectroscopy of advanced materials (fibre, composites, films, ..) for aerospace and energy application”. The preliminary program can be found here. The Training School aims particularly at Early-Stage Researchers. The number of participants for laboratory courses is limited to allow for hands-on training, but the lectures are open to the general public.

UPDATE: Presentation slides, from the tutorial lectures held during the Raman School are available here for the Raman School participants.